Giải bài 8 trang 40 SBT Sinh học 9

Giải bài 8 trang 40 SBT Sinh học 9. Quá trình tự nhân đôi của gen B đã lấy từ môi trường tế bào 1200 nuclêôtit trong đó có 360A.

Quảng cáo

Đề bài

Quá trình tự nhân đôi của gen B đã lấy từ môi trường tế bào 1200 nuclêôtit trong đó có 360A.

1. Xác định chiều dài của gen B.

2. Số nuclêôtit tìmg loại của gen B là bao nhiêu?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

1.Sô Nu môi trường cung cấp trong 1 lần tự nhân đôi bằng số Nucleotit của gen đó 

Áp dụng công thức L=N/2 x3,4Å.

Trong đó: L là chiều dài gen, N là tổng số Nucleotit của gen 

2. Theo nguyên tắc bổ sung : A=T, G=X

Lời giải chi tiết

1.Số Nucleotit của gen B là 1200

Áp dụng công thức L=N/2 x3,4Å.

Chiều dài của gen B là 2040 Ả.

2. Theo nguyên tắc bổ sung A = T = 360 nuclêôtit = X = 240 nuclêôtit

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close