Giải bài 10 trang 40 SBT Sinh học 9

Giải bài 10 trang 40 SBT Sinh học 9. Một gen có tổng A + X = 1500 nuclêôtit và T - G = 300 nuclêôtit.

Đề bài

Bài 10. Một gen có tổng A + X = 1500 nuclêôtit và T - G = 300 nuclêôtit.

1. Xác định số nuclêôtit của gen.

2. Môi trường nội bào cung cấp từng loại nuclêôtit cho quá trình tự nhân đôi liên tiếp 2 lần từ gen ban đầu là bao nhiêu ?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

1. Theo nguyên tắc bổ sung A=T, G=X 

Lập hệ phương trình giải số Nucleotit từng loại từ đó xác định số Nu của gen 

2.Số Nu môi trường cung cấp:

Từ đó nếu phân tử ADN nhân đôi k lần thì sẽ có:

Nmt= N × (2k -1).

Amt= Tmt  = T × (2k -1)= A × (2k -1).

Gmt= Xmt  = G × (2k -1)= X × (2k -1).

Lời giải chi tiết

1. 3000 nuclêôtit.

2. = T = 2700 nuclêôtit, = X = 1800 nuclêôtit

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Xem thêm tại đây: B- Bài tập tự giải trang 39
Gửi bài