Bài 83 trang 156 SBT toán 8 tập 2

Giải bài 83 trang 156 sách bài tập toán 8. Một hình lăng trụ đứng có đáy là tam giác vuông, chiều cao lăng trụ là 7cm. Độ dài hai cạnh góc vuông của đáy là 3cm và 4cm.

Quảng cáo

Đề bài

Một hình lăng trụ đứng có đáy là tam giác vuông, chiều cao lăng trụ là \(7cm.\) Độ dài hai cạnh góc vuông của đáy là \(3cm\) và \(4cm.\)

Hãy tính:

a) Diện tích một mặt đáy.

b) Diện tích mặt xung quanh .

c) Diện tích toàn phần.

d) Thể tích lăng trụ.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng:

- Diện tích xung quanh của hình lăng trụ đứng bằng tổng diện tích các mặt bên hoặc bằng chu vi đáy nhân với chiều cao.

\({S_{xq}} = 2p.h\)

Trong đó: \(p\) là nửa chu vi đáy, \(h\) là chiều cao.

- Diện tích toàn phần của hình lăng trụ bằng tổng diện tích xung quanh và diện tích hai đáy.

- Thể tích hình lăng trụ đứng bằng diện tích đáy nhân với chiều cao

\(V = S. h\)

Trong đó: \(S\) là diện tích đáy; \(h\) là chiều cao lăng trụ.

Lời giải chi tiết

a) Diện tích mặt đáy bằng:

\(\displaystyle S = {1 \over 2}.3.4 = 6\;(c{m^2})\) 

b) Cạnh huyền của tam giác đáy bằng:

\(\sqrt {{3^2} + {4^2}}  = \sqrt {25}  = 5\;(cm)\)

Diện tích xung quanh bằng:

\({S_{xq}} = \left( {3 + 4 + 5} \right).7 = 84\;(c{m^2})\)

c) Diện tích toàn phần bằng: \({S_{TP}} =S_{xq}+2.S= 84 + 2.6 = 96\;(c{m^2})\)

d) Thể tích của lăng trụ bằng:

\(V = S.h = 6.7 = 42\;(c{m^3})\).

Loigiaihay.com

 • Bài 84 trang 156 SBT toán 8 tập 2

  Giải bài 84 trang 156 sách bài tập toán 8. Tìm diện tích toàn phần và thể tích của lăng trụ đứng có các kích thước như ở hình 164.

 • Bài 85 trang 156 SBT toán 8 tập 2

  Giải bài 85 trang 156 sách bài tập toán 8. Một hình chóp tứ giác đều S.ABCD có độ dài cạnh đáy là 10cm, chiều cao hình chóp là 12cm...

 • Bài 86 trang 157 SBT toán 8 tập 2

  Giải bài 86 trang 157 sách bài tập toán 8. Người ta vẽ phần trên của một cái bàn học có dạng một lăng trụ đứng theo hình 165.

 • Bài 87 trang 157 SBT toán 8 tập 2

  Giải bài 87 trang 157 sách bài tập toán 8. Thể tích của một hình chóp đều là 126cm3, chiều cao của hình chóp là 6cm.

 • Bài 88 trang 157 SBT toán 8 tập 2

  Giải bài 88 trang 157 sách bài tập toán 8. Cho hình chóp cụt tứ giác đều ABCD.A’B’C’D’ có các cạnh đáy là a và 2a, chiều cao của mặt bên là a.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close