Giải bài 8 trang 62 SBT Sinh học 9

Giải bài 8 trang 62 sách bài tập Sinh học 9. Để tạo ra 512 tế bào thì quá trình nhân đồi liên tiếp từ 1 tế bào E.coli ban đầu diễn ra bao nhiêu lần ?

Đề bài

Để tạo ra 512 tế bào thì quá trình nhân đồi liên tiếp từ 1 tế bào E.coli ban đầu diễn ra bao nhiêu lần ?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Số tế bào tạo ra sau n lần nhân đôi từ một tê bào là \(2^n\)

Lời giải chi tiết

Sau n lần nhân đôi của 1 tế bào E.coli tạo ra 512 tế bào suy ra \(2^n=252\)

=>n=8 lần

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Xem thêm tại đây: B- Bài tập tự giải trang 62
Gửi bài