Giải bài 7 trang 62 SBT Sinh học 9

Giải bài 7 trang 62 sách bài tập Sinh học 9. 1 tế,bào E.coli cứ sau 30 phút lại nhân đôi. Vậy để tạo ra 256 tế bào thì quá trình nhân đôi liên tiếp từ 1 tế bào ban đầu cần bao nhiêu phút?

Đề bài

1 tế bào E.coli cứ sau 30 phút lại nhân đôi. Vậy để tạo ra 256 tế bào thì quá trình nhân đôi liên tiếp từ 1 tế bào ban đầu cần bao nhiêu phút ?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Số tế bào tạo ra từ một tế bào sau n lần nhân đôi là \(2^n\)

Lời giải chi tiết

Số lần nhân đôi của 1 tế bào E.coli để tạo ra 256 tế bào là :

\(2^n=256\) suy ra n=7

Vậy cần 210 phút

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Xem thêm tại đây: B- Bài tập tự giải trang 62
Gửi bài