Giải bài 5 trang 62 SBT sinh học 9

Giải bài 5 trang 62 sách bài tập sinh học 9. Với 2 gen alen A và a, bắt đầu bằng toàn cá thể có kiểu gen Aa. Quá trình tự thụ phấn diễn ra liên tục đến thế hệ cuối cùng có tỉ lệ dị hợp bằng 1/16. Xác định số thế hệ tự thụ phấn.

Đề bài

Với 2 gen alen A và a, bắt đầu bằng toàn cá thể có kiểu gen Aa. Quá trình tự thụ phấn diễn ra liên tục đến thế hệ cuối cùng có tỉ lệ dị hợp bằng 1/16. Xác định số thế hệ tự thụ phấn.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Lời giải chi tiết

Quần thể ban đầu toàn Aa sau n tự thụ tỉ lệ Aa= 1/16 

suy ra \((\frac{1}{2})^n=\frac{1}{16}\) -> n=4

Vậy quần thể tự thụ qua 4 thế hệ 

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Xem thêm tại đây: B- Bài tập tự giải trang 62
Gửi bài