Giải bài 3 SBT trang 62 SBT Sinh học 9

Giải bài 3 SBT trang 62 SBT Sinh học 9. Một quần thể thực vật tự thụ phấn có tỉ lệ kiểu sen ở thế hệ ban đầu là : 0,45AA : 0,30Aa : 0,25aa

Đề bài

Một quần thể thực vật tự thụ phấn có tỉ lệ kiểu sen ở thế hệ ban đầu là : 0,45AA : 0,30Aa : 0,25aa. Cho biết các cá thể có kiểu gen aa không có khả năng sinh sản. Tính theo lí thuyết, tỉ lệ các kiểu gen thu được ở thế hệ tiếp theo là bao nhiêu ?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Quy lại tỉ lệ kiểu gen của quần thể.

Xác định tỷ lệ kiểu gen F1

Lời giải chi tiết

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Xem thêm tại đây: B- Bài tập tự giải trang 62
Gửi bài