Giải bài 6 trang 62 SBT Sinh học 9

Giải bài 6 trang 62 sách bài tập Sinh học 9. 1 tế bào E.coli cứ sau 30 phút lại nhân đôi. Vậy sau 3 giờ sẽ tạo được bao nhiêu tế bào từ quá trình nhân đôi liên tiếp từ 1 tế bào ban đâu ?

Đề bài

1 tế bào E.coli cứ sau 30 phút lại nhân đôi. Vậy sau 3 giờ sẽ tạo được bao nhiêu tế bào từ quá trình nhân đôi liên tiếp từ 1 tế bào ban đâu ?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Số tế bào được tạo ra sau n lần nhân đôi của một tế bào là \(2^n\)

Lời giải chi tiết

Sau 3 giờ thì tế bào E.coli nhân đôi 6 lần 

Vậy số tế bào tạo ra sau 6 lần nhân đôi từ 1 tế bào E coli là:

\(2^6=128\) tế bào

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Xem thêm tại đây: B- Bài tập tự giải trang 62
Gửi bài