Giải bài 4 SBT trang 62 SBT Sinh học 9

Giải bài 4 SBT trang 62 sách bài tập Sinh học 9. Thế hệ ban đầu có 2aa và 1Aa. Quá trình tự thụ phân diễn ra liên tục qua 2 thế hệ. Xác định tỉ lệ các kiểu gen ở thế hệ cuối cùng.

Đề bài

Thế hệ ban đầu có 2aa và 1Aa. Quá trình tự thụ phân diễn ra liên tục qua 2 thế hệ. Xác định tỉ lệ các kiểu gen ở thế hệ cuối cùng.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

  

Lời giải chi tiết

Tỉ lệ các kiểu gen ở thế hệ cuối cùng: 16/24 aa : 3/24 AA : 2/24 Aa 

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Xem thêm tại đây: B- Bài tập tự giải trang 62
Gửi bài