Giải bài 4 SBT trang 62 SBT Sinh học 9

Giải bài 4 SBT trang 62 sách bài tập Sinh học 9. Thế hệ ban đầu có 2aa và 1Aa. Quá trình tự thụ phân diễn ra liên tục qua 2 thế hệ. Xác định tỉ lệ các kiểu gen ở thế hệ cuối cùng.

Quảng cáo

➡ Góp ý Loigiaihay.com, nhận quà liền tay! Góp ý ngay!💘

Đề bài

Thế hệ ban đầu có 2aa và 1Aa. Quá trình tự thụ phân diễn ra liên tục qua 2 thế hệ. Xác định tỉ lệ các kiểu gen ở thế hệ cuối cùng.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

  

Lời giải chi tiết

Tỉ lệ các kiểu gen ở thế hệ cuối cùng: 16/24 aa : 3/24 AA : 2/24 Aa 

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Xem thêm tại đây: B- Bài tập tự giải trang 62
 • Giải bài 5 trang 62 SBT sinh học 9

  Giải bài 5 trang 62 SBT sinh học 9

  Giải bài 5 trang 62 sách bài tập sinh học 9. Với 2 gen alen A và a, bắt đầu bằng toàn cá thể có kiểu gen Aa. Quá trình tự thụ phấn diễn ra liên tục đến thế hệ cuối cùng có tỉ lệ dị hợp bằng 1/16. Xác định số thế hệ tự thụ phấn.

 • Giải bài 6 trang 62 SBT Sinh học 9

  Giải bài 6 trang 62 SBT Sinh học 9

  Giải bài 6 trang 62 sách bài tập Sinh học 9. 1 tế bào E.coli cứ sau 30 phút lại nhân đôi. Vậy sau 3 giờ sẽ tạo được bao nhiêu tế bào từ quá trình nhân đôi liên tiếp từ 1 tế bào ban đâu ?

 • Giải bài 7 trang 62 SBT Sinh học 9

  Giải bài 7 trang 62 SBT Sinh học 9

  Giải bài 7 trang 62 sách bài tập Sinh học 9. 1 tế,bào E.coli cứ sau 30 phút lại nhân đôi. Vậy để tạo ra 256 tế bào thì quá trình nhân đôi liên tiếp từ 1 tế bào ban đầu cần bao nhiêu phút?

 • Giải bài 8 trang 62 SBT Sinh học 9

  Giải bài 8 trang 62 SBT Sinh học 9

  Giải bài 8 trang 62 sách bài tập Sinh học 9. Để tạo ra 512 tế bào thì quá trình nhân đồi liên tiếp từ 1 tế bào E.coli ban đầu diễn ra bao nhiêu lần ?

Gửi bài tập - Có ngay lời giải