Bài 8 trang 133 SBT toán 8 tập 2

Giải bài 8 trang 133 sách bài tập toán 8. Quan sát hình hộp chữ nhật (h.102)...

Quảng cáo

Đề bài

Quan sát hình hộp chữ nhật (h.102).

a) Các cặp mặt phẳng nào song song với nhau?

b) Các điểm \(D, H, G\) và \(C\) có cùng thuộc một mặt phẳng hay không?

c) Các điểm \(D, H, G\) và \(F\) có cùng thuộc một mặt phẳng hay không?

d) Câu hỏi tương tự câu b, c đối với các điểm \(A, B, G\) và \(H.\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng:

Hình hộp chữ nhật là hình không gian có \(6\) mặt đều là những hình chữ nhật.

- Nếu mặt phẳng \((ABCD)\) chứa hai đường thẳng \(a\) và \(b\) cắt nhau mà song song với hai đường thẳng \(a'\) và \(b'\) chứa trong mặt phẳng \((A'B'C'D')\) thì ta nói hai mặt phẳng \((ABCD)\) và \((A'B'C'D')\) song song nhau.

Lời giải chi tiết

a) Các cặp mặt phẳng song song với nhau là:

\(mp(EFGH)\) và \(mp(ABCD)\)

\(mp(ABFE)\) và \(mp(CDHG)\)

\(mp(ADHE)\) và \(mp(BCGF)\).

b) Các điểm \(D, H, G\) và \(C\) cùng thuộc mặt phẳng \((CDHG)\).

c) Các điểm \(D, H, G\) và \(F\) không cùng thuộc một mặt phẳng.

d) Các điểm \(A, B, G\) và \(H\) cùng thuộc \(mp(ABGH)\).

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close