Bài 12 trang 134 SBT toán 8 tập 2

Giải bài 12 trang 134 sách bài tập toán 8. Tìm trên hình hộp chữ nhật ABCD.A1B1C1D1 (h.106) một ví dụ cụ thể để chứng tỏ phát biểu sau đây là sai ...

Quảng cáo

Đề bài

Tìm trên hình hộp chữ nhật \(ABCD.{A_1}{B_1}{C_1}{D_1}\) (h.106) một ví dụ cụ thể để chứng tỏ phát biểu sau đây là sai:

Hai đường thẳng nằm trong hai mặt phẳng song song thì song song với nhau.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng: Trong không gian, hai đường thẳng \(a\) và \(b\) gọi là song song với nhau nếu chúng nằm trong cùng một mặt phẳng và không có điểm chung.

Lời giải chi tiết

Xét hình hộp chữ nhật \(ABCD.{A_1}{B_1}{C_1}{D_1}\)

Ta có \(mp(ABCD) // mp({A_1}{B_1}{C_1}{D_1})\).

\(AB\) thuộc \(mp(ABCD)\)

\(A_1D_1\) thuộc \(mp({A_1}{B_1}{C_1}{D_1})\)

Nhưng \(AB\) không song song với \(A_1D_1\).

Vậy mệnh đề đã cho sai.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài