Bài 7 trang 133 SBT toán 8 tập 2

Giải bài 7 trang 133 sách bài tập toán 8. Tìm trên hình hộp chữ nhật ABCD.A_1B_1C_1D_1 (h.101) một ví dụ cụ thể để chứng tỏ các mệnh đề sau đây là sai ...

Quảng cáo

Đề bài

Tìm trên hình hộp chữ nhật \(ABCD.{A_1}{B_1}{C_1}{D_1}\) (h.101) một ví dụ cụ thể để chứng tỏ các mệnh đề sau đây là sai:

a) Nếu một đường thẳng cắt một trong hai đường thẳng song song thì cũng cắt đường thẳng kia.

b) Hai đường thẳng song song khi chúng không có điểm chung.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng:

+ Trong không gian, hai đường thẳng \(a\) và \(b\) gọi là song song với nhau nếu chúng nằm trong cùng một mặt phẳng và không có điểm chung. 

+ Với hai đường thẳng phân biệt \(a\) và \(b\) trong không gian chúng có thể: cắt nhau; song song; chéo nhau (không cùng nằm trong một mặt phẳng nào)

Lời giải chi tiết

a) Ta có: \(AD // BC\), đường thẳng \(AD_1\) cắt \(AD\) nhưng nó không cắt \(BC.\)

Vậy mệnh đề a sai.

b) Hai đường thẳng \(AA_1\) và \(BC \) không có điểm chung nhưng chúng không song song.

Vậy mệnh đề b sai.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close