Bài 69 trang 17 SBT toán 8 tập 2

Giải bài 69 trang 17 sách bài tập toán 8. Hai xe ô tô cùng khởi hành từ Lạng Sơn về Hà Nội, quãng đường dài 163 km.Trong 43km đầu, hai xe có cùng vận tốc. Nhưng sau đó chiếc xe thứ nhất tăng vận tốc lên gấp 1,2 lần vận tốc ban đầu, trong khi chiếc xe thứ hai vẫn duy trì vận tốc cũ ...

Quảng cáo

Đề bài

Hai xe ô tô cùng khởi hành từ Lạng Sơn về Hà Nội, quãng đường dài \(163 km\). Trong \(43km\) đầu, hai xe có cùng vận tốc. Nhưng sau đó chiếc xe thứ nhất tăng vận tốc lên gấp \(1,2\) lần vận tốc ban đầu, trong khi chiếc xe thứ hai vẫn duy trì vận tốc cũ. Do đó xe thứ nhất đã đến Hà Nội sớm hơn xe thứ hai \(40\) phút. Tính vận tốc ban đầu của hai xe.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

B1: Gọi \(x \;(km/h)\) là vận tốc ban đầu của hai xe \((x > 0).\)

B2: Biểu diễn các đại lượng còn lại theo \(x.\)

B3: Lập phương trình biểu diễn mối quan hệ giữa các đại lượng và giải phương trình đó.

B4: Kết luận (Kiểm tra nghiệm tìm được với điều kiện).

Lời giải chi tiết

Gọi \(x \;(km/h)\) là vận tốc ban đầu của hai xe \((x > 0).\)

Quãng đường còn lại sau khi xe thứ nhất tăng vận tốc là :

\(163 – 43 = 120 \;(km)\)

Vận tốc xe thứ nhất sau khi tăng tốc là \(1,2x \;(km/h).\)

Thời gian xe thứ nhất đi hết quãng đường còn lại là \(\dfrac{{120}}{{1,2x}}\) (giờ).

Thời gian xe thứ hai đi hết quãng đường còn lại là \(\dfrac{{120}}{x}\) (giờ).

Vì xe thứ nhất đến sớm hơn xe thứ hai \(40\) phút hay \(\displaystyle {2 \over 3}\) giờ nên ta có phương trình:

\(\eqalign{
& {{120} \over x} - {{120} \over {1,2x}} = {2 \over 3} \cr 
& \Leftrightarrow {{120} \over x} - {{100} \over x} = {2 \over 3} \cr 
& \Leftrightarrow {{360} \over {3x}} - {{300} \over {3x}} = {{2x} \over {3x}} \cr 
& \Rightarrow 360 - 300 = 2x \cr 
& \Leftrightarrow 2x = 60 \cr} \)

\(\;\; \Leftrightarrow x = 30\) (thỏa mãn điều kiện)

Vậy vận tốc ban đầu của hai xe là \(30 km/h.\)

Loigiaihay.com

 • Bài 70 trang 17 SBT toán 8 tập 2

  Giải bài 70 trang 17 sách bài tập toán 8. Một đoàn tàu hỏa từ Hà Nội đi Thành phố Hồ Chí Minh. 1 giờ 48 phút sau, một đoàn tàu hỏa khác khởi hành từ Nam Định cũng đi Thành phố Hồ Chí Minh với vận tốc nhỏ hơn vận tốc của đoàn tàu thứ nhất là 5 km/h ...

 • Bài 71 trang 17 SBT toán 8 tập 2

  Giải bài 71 trang 17 sách bài tập toán 8. Lúc 7 giờ sáng, một chiếc ca nô xuôi dòng từ bến A đến bến B, cách nhau 36km, rồi ngay lập tức quay trở về và đến bến A lúc 11 giờ 30 phút. Tính vận tốc của ca nô khi xuôi dòng, biết rằng vận tốc nước chảy là 6 km/h.

 • Bài 3.1* phần bài tập bổ sung trang 18 SBT toán 8 tập 2

  Giải bài 3.1* phần bài tập bổ sung trang 18 sách bài tập toán 8 tập 2. Giải các phương trình sau : ...

 • Bài 3.2* phần bài tập bổ sung trang 18 SBT toán 8 tập 2

  Giải bài 3.2* phần bài tập bổ sung trang 18 sách bài tập toán 8 tập 2. Cho ba số a, b và c đôi một phân biệt. Giải phương trình ...

 • Bài 3.3 phần bài tập bổ sung trang 18 SBT toán 8 tập 2

  Giải bài 3.3 phần bài tập bổ sung trang 18 sách bài tập toán 8 tập 2. Cần phải thêm vào tử và mẫu của phân số 13/18 với cùng một số tự nhiên nào để được phân số 4/5.

Quảng cáo
list
close
Gửi bài