Giải bài 6 trang 38 vở bài tập Địa lí 9

Giải bài 6 trang 38 vở bài tập Địa lí 9,Những dịch vụ cơ bản của bưu chính viễn thông là

Quảng cáo

Đề bài

Những dịch vụ cơ bản của bưu chính viễn thông là

- …………………………………………………………………………………

- …………………………………………………………………………………

Phương pháp giải - Xem chi tiết

SGK/ 54 - 55, địa lí 9.

Lời giải chi tiết

Những dịch vụ cơ bản của bưu chính viễn thông là:

- Điện thoại, điện báo

- Truyền dẫn số liệu, Internet

- Phát hành báo chí

- Chuyển bưu kiện, bưu phẩm,...

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group 2K9 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close