Giải bài 6 trang 25 SBT sinh học lớp 9

Giải bài 6 trang SBT sinh học lớp 9. Một tế bào sinh dục mang 1 cặp NST tương đồng kí hiệu là A và a, khi hoàn tất quá trình giảm phân cho mấy loại giao tử và tỉ lệ mỗi loại là bao nhiêu?

Quảng cáo

Đề bài

1. Một tế bào sinh dục mang 1 cặp NST tương đồng kí hiệu là A và a, khi hoàn tất quá trình giảm phân cho mấy loại giao tử và tỉ lệ mỗi loại là bao nhiêu?

2. Một tế bào sinh dục mang 2 cặp NST tương đồng kí hiệu là: A ~ a ; B ~ b, qua giảm phân có thể cho ra mấy loại giao tử?

3. Một tế bào sinh dục mang 3 cặp NST tương đồng kí hiệu là: A ~ a ; B ~ b ; D ~ d, qua giảm phân có thể cho ra mấy loại giao tử và tỉ lệ mỗi loại là bao nhiêu?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Gọi n là số cặp gen dị hợp. Khi hoàn tất quá trình giảm phân cho 2^n loại giao tử, với tỳ lệ bằng nhau.

Lời giải chi tiết

1. Cho 2 loại giao tử A và a, mỗi loại chiếm tỉ lệ là \({1 \over 2}\)

2. Cho 4 loại giao tử là: AB, Ab, aB, ab và mỗi loại chiếm tỉ lệ \({1 \over 4}\)

3. Cho 8 loại giao tử là: ABD, ABd, AbD, Abd, aBD, aBd, abD, abd.

Tỉ lệ mỗi loại giao tử là \({1 \over 8}\)

Loigiaihay.com

Xem thêm tại đây: B- Bài tập tự giải trang 24
 • Giải bài 5 trang 25 SBT Sinh học 9

  Giải bài 5 trang 25 SBT Sinh học 9. Ở người có bộ NST 2n = 46. Tổng số tế bào được sinh ra trong các thế hệ tế bào do quá trình nguyên phân từ 1 tế bào lưỡng bội của người là 62.

 • Giải bài 4 trang trang 25 SBT Sinh học 9

  Giải bài 4 trang trang 25 SBT Sinh học 9. Cho rằng một loài có bộ NST 2n = 40 chu kì nguyên phân diễn ra trong 11 giờ. Thời gian ở kì trung gian nhiều hơn thời gian phân bào trong một chu kì tế bào là 9 giờ.

 • Giải bài 3 trang 25 SBT Sinh học 9

  Giải bài 3 tràn 25 SBT Sinh học 9. Cà độc dược có bộ NST 2n = 24. Quá trình nguyên phân từ một tế bào lá lưỡng bội của cà độc được diễn ra liên tiếp 3 đợt. Nếu các tế bào được tạo ra đang ở.

 • Giải bài 2 trang 24 SBT Sinh học lớp 9

  Giải bài 2 trang 24 SBT Sinh học lớp 9. Ở loài thực vật, bộ NST lưỡng bội là 24. Quá trình nguyên phân liên tiếp từ một tế bào lưỡng bội của loài tạo ra số tế bào ở thế hệ tế bào cuối cùng có tổng số 192 NST ở trạng thái chưa nhân đôi.

 • Giải bài 1 trang 24 SBT Sinh học lớp 9

  Giải bài 1 trang 24 SBT Sinh học lớp 9. Quá trình nguyên phân liên tiếp từ một tế bào lưỡng bội của loài A tạo được 4 tế bào mới với 64 NST ở trạng thái chưa nhân đôi.

Quảng cáo
list
close
Gửi bài