Giải bài 6 trang 25 SBT sinh học lớp 9

Giải bài 6 trang SBT sinh học lớp 9. Một tế bào sinh dục mang 1 cặp NST tương đồng kí hiệu là A và a, khi hoàn tất quá trình giảm phân cho mấy loại giao tử và tỉ lệ mỗi loại là bao nhiêu?

Đề bài

1. Một tế bào sinh dục mang 1 cặp NST tương đồng kí hiệu là A và a, khi hoàn tất quá trình giảm phân cho mấy loại giao tử và tỉ lệ mỗi loại là bao nhiêu?

2. Một tế bào sinh dục mang 2 cặp NST tương đồng kí hiệu là: A ~ a ; B ~ b, qua giảm phân có thể cho ra mấy loại giao tử?

3. Một tế bào sinh dục mang 3 cặp NST tương đồng kí hiệu là: A ~ a ; B ~ b ; D ~ d, qua giảm phân có thể cho ra mấy loại giao tử và tỉ lệ mỗi loại là bao nhiêu?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Gọi n là số cặp gen dị hợp. Khi hoàn tất quá trình giảm phân cho 2^n loại giao tử, với tỳ lệ bằng nhau.

Lời giải chi tiết

1. Cho 2 loại giao tử A và a, mỗi loại chiếm tỉ lệ là \({1 \over 2}\)

2. Cho 4 loại giao tử là: AB, Ab, aB, ab và mỗi loại chiếm tỉ lệ \({1 \over 4}\)

3. Cho 8 loại giao tử là: ABD, ABd, AbD, Abd, aBD, aBd, abD, abd.

Tỉ lệ mỗi loại giao tử là \({1 \over 8}\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Xem thêm tại đây: B- Bài tập tự giải trang 24
Gửi bài