Giải bài 5 trang 25 SBT Sinh học 9

Giải bài 5 trang 25 SBT Sinh học 9. Ở người có bộ NST 2n = 46. Tổng số tế bào được sinh ra trong các thế hệ tế bào do quá trình nguyên phân từ 1 tế bào lưỡng bội của người là 62.

Quảng cáo

Đề bài

Ở người có bộ NST 2n = 46.Tổng số tế bào được sinh ra trong các thế hệ tế bào do quá trình nguyên phân từ 1 tế bào lưỡng bội của người là 62.Xác định số NST có trong thế hệ tế bào cuối cùng ở trạng thái chưa nhân đôi.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Áp dụng công thức:

Gọi k là số lần nguyên phân của tế bào ban đầu.

Ta có, tổng số tế bào con được sinh ra trong các thế hệ tế bào là: \({2^1} + {2^2} + {2^3} + ... + {2^k}\)

Lời giải chi tiết

Số tế bào được sinh ra qua các đợt NP của tế bào là:

\({2^1} + {2^2} + {2^3} + ... + {2^k}\) = 62 => k=5

Vậy tế bào đã NP 5 lần.

Thế hệ tế bào cuối cùng có tổng số = \({2^5}\) = 32 tế bào

=>số NST có trong số tế bào trên là: 32.46 = 1472 (NST đơn).

Loigiaihay.com

 • Giải bài 6 trang 25 SBT sinh học lớp 9
 • Giải bài 4 trang trang 25 SBT Sinh học 9

  Giải bài 4 trang trang 25 SBT Sinh học 9. Cho rằng một loài có bộ NST 2n = 40 chu kì nguyên phân diễn ra trong 11 giờ. Thời gian ở kì trung gian nhiều hơn thời gian phân bào trong một chu kì tế bào là 9 giờ.

 • Giải bài 3 trang 25 SBT Sinh học 9

  Giải bài 3 tràn 25 SBT Sinh học 9. Cà độc dược có bộ NST 2n = 24. Quá trình nguyên phân từ một tế bào lá lưỡng bội của cà độc được diễn ra liên tiếp 3 đợt. Nếu các tế bào được tạo ra đang ở.

 • Giải bài 2 trang 24 SBT Sinh học lớp 9

  Giải bài 2 trang 24 SBT Sinh học lớp 9. Ở loài thực vật, bộ NST lưỡng bội là 24. Quá trình nguyên phân liên tiếp từ một tế bào lưỡng bội của loài tạo ra số tế bào ở thế hệ tế bào cuối cùng có tổng số 192 NST ở trạng thái chưa nhân đôi.

 • Giải bài 1 trang 24 SBT Sinh học lớp 9

  Giải bài 1 trang 24 SBT Sinh học lớp 9. Quá trình nguyên phân liên tiếp từ một tế bào lưỡng bội của loài A tạo được 4 tế bào mới với 64 NST ở trạng thái chưa nhân đôi.

Quảng cáo
close