Giải bài 5 trang 25 SBT Sinh học 9

Giải bài 5 trang 25 SBT Sinh học 9. Ở người có bộ NST 2n = 46. Tổng số tế bào được sinh ra trong các thế hệ tế bào do quá trình nguyên phân từ 1 tế bào lưỡng bội của người là 62.

Đề bài

Ở người có bộ NST 2n = 46.Tổng số tế bào được sinh ra trong các thế hệ tế bào do quá trình nguyên phân từ 1 tế bào lưỡng bội của người là 62.Xác định số NST có trong thế hệ tế bào cuối cùng ở trạng thái chưa nhân đôi.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Áp dụng công thức:

Gọi k là số lần nguyên phân của tế bào ban đầu.

Ta có, tổng số tế bào con được sinh ra trong các thế hệ tế bào là: \({2^1} + {2^2} + {2^3} + ... + {2^k}\)

Lời giải chi tiết

Số tế bào được sinh ra qua các đợt NP của tế bào là:

\({2^1} + {2^2} + {2^3} + ... + {2^k}\) = 62 => k=5

Vậy tế bào đã NP 5 lần.

Thế hệ tế bào cuối cùng có tổng số = \({2^5}\) = 32 tế bào

=>số NST có trong số tế bào trên là: 32.46 = 1472 (NST đơn).

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Xem thêm tại đây: B- Bài tập tự giải trang 24
Gửi bài