Giải bài 2 trang 24 SBT Sinh học lớp 9

Giải bài 2 trang 24 SBT Sinh học lớp 9. Ở loài thực vật, bộ NST lưỡng bội là 24. Quá trình nguyên phân liên tiếp từ một tế bào lưỡng bội của loài tạo ra số tế bào ở thế hệ tế bào cuối cùng có tổng số 192 NST ở trạng thái chưa nhân đôi.

Đề bài

Ở loài thực vật, bộ NST lưỡng bội là 24.

Quá trình nguyên phân liên tiếp từ một tế bào lưỡng bội của loài tạo ra số tế bào ở thế hệ tế bào cuối cùng có tổng số 192 NST ở trạng thái chưa nhân đôi.

Xác định số đợt nguyên phân từ tế bào trên

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Áp dụng công thức

Gọi x là số tế bào mẹ ban đầu có bộ lưỡng bội = 2n, k là số lần nguyên phân liên tiếp 

Tổng NST có trong các TB con = \(2n. x. 2^k\)

Lời giải chi tiết

Từ công thức:

Tổng NST có trong các TB con = \(2n. x. 2^k\) trong đó 2n=24, x=1, Tổng NST có trong tế bào con là 192

Từ đó suy ra k=3 đợt phân bào.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Xem thêm tại đây: B- Bài tập tự giải trang 24
Gửi bài