Giải bài 4 trang trang 25 SBT Sinh học 9

Giải bài 4 trang trang 25 SBT Sinh học 9. Cho rằng một loài có bộ NST 2n = 40 chu kì nguyên phân diễn ra trong 11 giờ. Thời gian ở kì trung gian nhiều hơn thời gian phân bào trong một chu kì tế bào là 9 giờ.

Quảng cáo

Đề bài

Cho rằng một loài có bộ NST 2n = 40 chu kì nguyên phân diễn ra trong 11   giờ. Thời gian ở kì trung gian nhiều hơn thời gian phân bào trong một chu kì tế bào là 9 giờ. Trong nguyên phân, thời gian diễn ra ở các kì đầu, kì giữa, kì sau và kì cuối tương ứng với tỉ lệ 3 : 2 : 2 : 3.

Xác định số tế bào mới được tạo ra cùng với số NST theo trạng thái của chúng từ một hợp tử của loài phân bào tại các thời điểm :

- 32 giờ

- 43 giờ 15 phút

- 54 giờ 25 phút

- 65 giờ 40 phút

- 76 giờ 45 phút

Biết rằng chu kì nguyên phân được tính từ khi hợp tử mới được tạo thành mang NST ở trạng thái chưa nhân đôi.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lý thuyết diễn biến giảm phân 

Lời giải chi tiết

Gọi a là thời gian diễn ra kì trung gian, b là thời gian bước vào phân bào chính thức.

Theo đề bài, ta có hệ: a + b = 11 và a - b = 9

-> a = 10 (h) và b = 1h = 60 phút

-> Thời gian kì đầu là: [60/(3+2+2+2+3)]x3 = 18 phút

Tương tự, ta tính được thời gian kì giữa là 12 phút, kì sau là 12 phút, kì cuối là 18 phút.

Ở thời điểm 32h = 11h + 11h + 10h, tế bào đã trải qua 2 lần nguyên phân với 2^2 = 4 tế bào con, tế bào kết thúc kì trung gian của lần phân bào thứ 3

-> Số NST là: 40x4 = 160 NST kép

Ở thời điểm 43h15' = 11h + 11h + 11h + 10h + 15', tế bào đã trải qua 3 lần nguyên phân với 2^3 = 8 tế bào con, tế bào ở kì trung gian của lần phân bào thứ 4

-> Số NST là: 40x8 = 320 NST kép

Ở thời điểm 54h25' = 4x11h + 10h + 18' + 7', tế bào đã trải qua 4 lần nguyên phân với 2^4 = 16 tế bào con, tế bào ở kì giữa của lần phân bào thứ 5

-> Số NST là: 40x16 = 640 NST kép

Ở thời điểm 65h40' = 5x11h + 10h + 18' + 12' + 10', tế bào đã trải qua 5 lần nguyên phân với 2^5 = 32 tế bào con, tế bào ở kì sau của lần phân bào thứ 6

-> Số NST là: 2x40x32 = 2560 NST đơn

Ở thời điểm 76h45' = 6x11h + 10h + 18' + 12' + 12'+ 3', tế bào đã trải qua 6 lần nguyên phân với 2^6 = 64 tế bào con, tế bào ở kì cuối của lần phân bào thứ 7 nhưng chưa tách thành 2 tế bào con độc lập

-> Số NST là: 2x40x64 = 5120 NST đơn

Loigiaihay.com

 • Giải bài 5 trang 25 SBT Sinh học 9

  Giải bài 5 trang 25 SBT Sinh học 9. Ở người có bộ NST 2n = 46. Tổng số tế bào được sinh ra trong các thế hệ tế bào do quá trình nguyên phân từ 1 tế bào lưỡng bội của người là 62.

 • Giải bài 6 trang 25 SBT sinh học lớp 9
 • Giải bài 3 trang 25 SBT Sinh học 9

  Giải bài 3 tràn 25 SBT Sinh học 9. Cà độc dược có bộ NST 2n = 24. Quá trình nguyên phân từ một tế bào lá lưỡng bội của cà độc được diễn ra liên tiếp 3 đợt. Nếu các tế bào được tạo ra đang ở.

 • Giải bài 2 trang 24 SBT Sinh học lớp 9

  Giải bài 2 trang 24 SBT Sinh học lớp 9. Ở loài thực vật, bộ NST lưỡng bội là 24. Quá trình nguyên phân liên tiếp từ một tế bào lưỡng bội của loài tạo ra số tế bào ở thế hệ tế bào cuối cùng có tổng số 192 NST ở trạng thái chưa nhân đôi.

 • Giải bài 1 trang 24 SBT Sinh học lớp 9

  Giải bài 1 trang 24 SBT Sinh học lớp 9. Quá trình nguyên phân liên tiếp từ một tế bào lưỡng bội của loài A tạo được 4 tế bào mới với 64 NST ở trạng thái chưa nhân đôi.

Quảng cáo
close