Giải bài 1 trang 24 SBT Sinh học lớp 9

Giải bài 1 trang 24 SBT Sinh học lớp 9. Quá trình nguyên phân liên tiếp từ một tế bào lưỡng bội của loài A tạo được 4 tế bào mới với 64 NST ở trạng thái chưa nhân đôi.

Đề bài

Quá trình nguyên phân liên tiếp từ một tế bào lưỡng bội của loài A tạo được 4 tế bào mới với 64 NST ở trạng thái chưa nhân đôi. Xác định số lượng NST trong bộ lưỡng bội của loài.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Áp dụng công thức 

Tổng NST có trong các TB con = \(2n. x. 2^k\)

Gọi x là số tế bào mẹ ban đầu có bộ lưỡng bội = 2n, k là số lần nguyên phân liên tiếp 

Lời giải chi tiết

Áp dụng công thức trên ta có x=4, k=1, tổng số NST có trong các tế bào con là 64

Ta có 4.2n=64

Vậy bộ NST của loài A có 2n = 16.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Xem thêm tại đây: B- Bài tập tự giải trang 24
Gửi bài