Giải bài 3 trang 25 SBT Sinh học 9

Giải bài 3 tràn 25 SBT Sinh học 9. Cà độc dược có bộ NST 2n = 24. Quá trình nguyên phân từ một tế bào lá lưỡng bội của cà độc được diễn ra liên tiếp 3 đợt. Nếu các tế bào được tạo ra đang ở.

Quảng cáo

Đề bài

Cà độc dược có bộ NST 2n = 24.

Quá trình nguyên phân từ một tế bào lá lưỡng bội của cà độc được diễn ra liên tiếp 3 đợt. Nếu các tế bào được tạo ra đang ở.

1. Kì giữa thì có bao nhiêu crômatit và tâm động ?

2. Kì sau thì có bao nhiêu NST ?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Tổng số TB con được tạo thành = \(2^k .x\)

Gọi x là số tế bào mẹ ban đầu có bộ lưỡng bội = 2n, k là số lần nguyên phân liên tiếp 

Dựa vào diễn biến của quá trình nguyên phân suy ra số NST

Lời giải chi tiết

Áp dụng công thức 

Số tế bào tạo ra sau 3 lần nguyên phân liên tiếp từ 1 tế bào lá lưỡng bội của cà độc dược là \(2^3 = 8\) ( tế bào)

1. Nếu các tế bào được tạo ra đang ở kì giữa 

- Số cromatit là: 8x24x2=384 Cromatit 

- Số tâm động là: 8x24=192

2.Nếu các tế bào được tạo ra đang kì sau thì số NST đơn là 384 NST 

Loigiaihay.com

 • Giải bài 4 trang trang 25 SBT Sinh học 9

  Giải bài 4 trang trang 25 SBT Sinh học 9. Cho rằng một loài có bộ NST 2n = 40 chu kì nguyên phân diễn ra trong 11 giờ. Thời gian ở kì trung gian nhiều hơn thời gian phân bào trong một chu kì tế bào là 9 giờ.

 • Giải bài 5 trang 25 SBT Sinh học 9

  Giải bài 5 trang 25 SBT Sinh học 9. Ở người có bộ NST 2n = 46. Tổng số tế bào được sinh ra trong các thế hệ tế bào do quá trình nguyên phân từ 1 tế bào lưỡng bội của người là 62.

 • Giải bài 6 trang 25 SBT sinh học lớp 9
 • Giải bài 2 trang 24 SBT Sinh học lớp 9

  Giải bài 2 trang 24 SBT Sinh học lớp 9. Ở loài thực vật, bộ NST lưỡng bội là 24. Quá trình nguyên phân liên tiếp từ một tế bào lưỡng bội của loài tạo ra số tế bào ở thế hệ tế bào cuối cùng có tổng số 192 NST ở trạng thái chưa nhân đôi.

 • Giải bài 1 trang 24 SBT Sinh học lớp 9

  Giải bài 1 trang 24 SBT Sinh học lớp 9. Quá trình nguyên phân liên tiếp từ một tế bào lưỡng bội của loài A tạo được 4 tế bào mới với 64 NST ở trạng thái chưa nhân đôi.

Quảng cáo
close