Bài 6 trang 133 SBT toán 8 tập 2

Giải bài 6 trang 133 sách bài tập toán 8. Chọn kết quả đúng trong các phát biểu dưới đây ...

Quảng cáo

Đề bài

Chọn kết quả đúng trong các phát biểu dưới đây:

Hình hộp chữ nhật (h. 101) có số cặp mặt song song là:

A. \(2\)                                        B. \(3\)

C. \(4\)                                        D. \(6\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng:

Nếu mặt phẳng \((ABCD)\) chứa hai đường thẳng \(a\) và \(b\) cắt nhau mà song song với hai đường thẳng \(a'\) và \(b'\) chứa trong mặt phẳng \((A'B'C'D')\) thì ta nói hai mặt phẳng \((ABCD)\) và \((A'B'C'D')\) song song với nhau. 

Lời giải chi tiết

Các cặp mặt phẳng song song là:

\((ABCD)//(A_1B_1C_1D_1)\)

\((ABB_1A_1)//(DCC_1D_1)\)

\((BCC_1B_1)//(ADD_1A_1)\) 

Vậy hình hộp chữ nhật có ba cặp mặt phẳng song song.

Chọn B.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close