Bài 51.4 Trang 60 SBT Hóa học 9

Giải bài 51.4 Trang 60 sách bài tập Hóa học 9. Nêu cách phân biệt các dung dịch sau bằng phương pháp hóa học :

Quảng cáo

Đề bài

Nêu cách phân biệt các dung dịch sau bằng phương pháp hoá học : rượu etylic, axit axetic, saccarozơ.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào tính chất hóa học khác nhau giữa các chất hữu cơ. 

Lời giải chi tiết

TN1 : Dùng quỳ tím nhận được axit axetic.

TN2 : Cho vào mỗi dung dịch vài giọt dd axit H2SO4, đun nóng, sau đó trung hoà bằng dd NaOH rồi thực hiện phản ứng tráng gương. Dung dịch nào có phản ứng tráng gương, đó là dung dịch saccarozơ

C12H22O11 + H2O → C6H12O6 + C6H12O6

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group 2K9 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close