Bài 51.3 Trang 59 SBT Hóa học 9

Giải bài 51.3 Trang 59 sách bài tập Hóa học 9. Saccarozơ bị thủy phân khi đun nóng trong dung dịch axit tạo ra :

Quảng cáo

Đề bài

Saccarozơ bị thuỷ phân khi đun nóng trong dung dịch axit tạo ra :

A. Một phân tử fructozơ và một phân tử glucozơ.

B. Hai phân tử glucozơ.

C. Hai phân tử fructozơ.

D. Một phân tử glucozơ và ba phân tử axit axetic.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem tính chất hóa học của Saccarozơ. Tại đây

Lời giải chi tiết

Saccarozơ bị thuỷ phân khi đun nóng trong dung dịch axit tạo ra một phân tử fructozơ và một phân tử glucozơ.

Đáp án A.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close