Bài 51 trang 166 SBT toán 8 tập 1

Giải bài 51 trang 166 sách bài tập toán 8. Cho tam giác ABC với ba đường cao AA’, BB’, CC’. Gọi H là trực tâm của tam giác đó.

Quảng cáo

Đề bài

Cho tam giác \(ABC\) với ba đường cao \(AA’,\, BB’,\ CC’.\) Gọi \(H\) là trực tâm của tam giác đó.

Chứng minh rằng: \(\eqalign{{HA'} \over {AA'}} + \eqalign{{HB'} \over {BB'}} +\eqalign {{HC'} \over {CC'}} = 1\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Áp dụng công thức tính diện tích tam giác bằng tích cạnh đáy và chiều cao tương ứng: \(S=\dfrac{1}{2}ah\)

Lời giải chi tiết

\(\eqalign{  & {S_{HBC}} + {S_{HAC}} + {S_{HAB}} = {S_{ABC}}  \cr  &  \Rightarrow {{{S_{HBC}}} \over {{S_{ABC}}}} + {{{S_{HABC}}} \over {{S_{ABC}}}} + {{{S_{HAB}}} \over {{S_{ABC}}}} = 1 \cr} \)

\( \Rightarrow \dfrac{{\dfrac{1}{2}HA'.BC}}{{\dfrac{1}{2}AA'.BC}} + \dfrac{{\dfrac{1}{2}HB'.AC}}{{\dfrac{1}{2}BB'.AC}} + \dfrac{{\dfrac{1}{2}HC'.AB}}{{\dfrac{1}{2}CC'.AB}} = 1\)

\( \Rightarrow \eqalign{{HA'} \over {AA'}} + \eqalign{{HB'} \over {BB'}} +\eqalign{{HC'} \over {CC'}} = 1\)

Loigiaihay.com

 • Bài 52 trang 166 SBT toán 8 tập 1

  Giải bài 52 trang 166 sách bài tập toán 8. Cho tam giác ABC. a) Tính tỉ số các đường cao BB’ và CC’ xuất phát từ các đỉnh B và C. b) Tại sao nếu AB < AC thì BB’ < CC’ ?

 • Bài 53 trang 166 SBT toán 8 tập 1

  Giải bài 53 trang 166 sách bài tập toán 8. Qua tâm O của hình vuông ABCD cạnh a, kẻ đường thẳng l cắt cạnh AB và CD lần lượt tại M và N. Biết MN = b. Hãy tính tổng các khoảng cách từ các đỉnh của hình vuông ...

 • Bài 54 trang 166 SBT toán 8 tập 1

  Giải bài 54 trang 166 sách bài tập toán 8. Tam giác ABC có hai trung tuyến AM và BN vuông góc với nhau. Hãy tính diện tích tam giác đó theo AM và BN

 • Bài 55 trang 166 SBT toán 8 tập 1

  Giải bài 55 trang 166 sách bài tập toán 8. Cho hình bình hành ABCD. Gọi K và L là hai điểm thuộc cạnh BC sao cho BK = KL = LC. Tính tỉ số diện tích của: a) Các tam giác DAC và DCK...

 • Bài 56 trang 166 SBT toán 8 tập 1

  Giải bài 56 trang 166 SBT toán 8. Cho tam giác ABC vuông ở A và có BC = 2 AB = 2a. Ở phía ngoài tam giác, ta vẽ hình vuông BCDE, tam giác đều ABF và tam giác đều ACG...

Quảng cáo
list
close
Gửi bài