Bài 5 trang 51 SBT toán 8 tập 2

Giải bài 5 trang 51 sách bài tập toán 8. Với m bất kì, chứng tỏ : a) 1 + m < 2 +. m ; b) m - 2 < 3 + m

Quảng cáo

Đề bài

Với \(m\) bất kì, chứng tỏ:

a) \(1 + m < 2 + m.\)

b) \(m – 2 < 3 + m.\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Áp dụng tính chất: Khi cộng cùng một số vào hai vế của một bất đẳng thức ta được một bất đẳng thức mới cùng chiều với bất đẳng thức đã cho.

Lời giải chi tiết

a) Vì \(1 < 2\) nên \(1 + m < 2 + m\) (Cộng số \(m\) vào hai vế bất đẳng thức \(1<2);\)

b) Vì \(– 2 < 3\) nên \(m – 2 < 3 + m\) (Cộng số \(m\) vào hai vế bất đẳng thức \(-2<3).\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close