Bài 1.1 phần bài tập bổ sung trang 51 SBT toán 8 tập 2

Giải bài 1.1 phần bài tập bổ sung trang 51 sách bài tập toán 8 tập 2 Khoanh tròn vào chữ cái trước khẳng định đúng trong các khẳng định sau : ...

Quảng cáo

Đề bài

Khoanh tròn vào chữ cái trước khẳng định đúng trong các khẳng định sau:

(A)  \(–2,83 > 2,83\)   (B) \( –2,83 ≥ 2,83\)

(C)  \(–2,83 = 2,83\)   (D)  \(–2,83 ≤ 2,83\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

So sánh hai số đã cho rồi xác định tính đúng - sai của các khẳng định đã cho.

Lời giải chi tiết

So sánh hai số ta có : \(–2,83 < 2,83\)

Trong các khẳng định đã cho, khẳng định đúng là \(–2,83 ≤ 2,83.\)

Chọn D.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài