Bài 1.2 phần bài tập bổ sung trang 51 SBT toán 8 tập 2

Giải bài 1.2 phần bài tập bổ sung trang 51 sách bài tập toán 8 tập 2. Cho biết a – 7 > b – 7. Khoanh tròn vào trước khẳng định đúng trong các khẳng định sau : ...

Quảng cáo

Đề bài

Cho biết \(a – 7 > b – 7\). Khoanh tròn vào trước khẳng định đúng trong các khẳng định sau :

(A) \(a ≥ b\)

(B) \(– a > -b\)

(C) \(a + 7 > b + 7\)

(D) \(7 – a > 7 – b\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Áp dụng tính chất: Khi cộng cùng một số vào hai vế của một bất đẳng thức ta được một bất đẳng thức mới cùng chiều với bất đẳng thức đã cho.

Lời giải chi tiết

Ta có : \(a – 7 > b – 7\) \((1)\)

+) Cộng số \(7\) vào hai vế của bất đẳng thức \((1)\) ta được :

\(a – 7 + 7> b – 7+7\) 

\(\Rightarrow a > b\)

Do đó khẳng định (A) là sai.

+) Từ bất đẳng thức \( a > b\) \(\Rightarrow -a < -b\) và \(-a +7 < -b + 7\) hay \(7-a < 7-b\)

Do đó khẳng định (C) và (D) là sai.

+) Cộng số \(14\) vào hai vế của bất đẳng thức \((1)\) ta được :

\(a – 7 +14> b – 7+14\) 

\(\Rightarrow a + 7 > b+7\)

Vậy khẳng định đúng là \(a + 7 > b + 7.\)

Chọn C.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài