Giải bài 5 trang 38 vở bài tập Địa lí 9

Giải bài 5 trang 38 vở bài tập Địa lí 9, Đường sắt Thống Nhất đi qua các vùng kinh tế

Quảng cáo

Đề bài

Đường sắt Thống Nhất đi qua các vùng kinh tế

1. ………………………………….                       2. …………………………………….

3. ………………………………….                       4. …………………………………….

Phương pháp giải - Xem chi tiết

SGK/52 - 53, địa lí 9.

Lời giải chi tiết

Đường sắt Thống Nhất đi qua các vùng kinh tế

1. Đồng bằng sông Hồng                                        2. Bắc Trung Bộ

3. Duyên hải Nam Trung Bộ                                  4. Đông Nam Bộ

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group 2K9 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close