Giải bài 5 trang 102 vở bài tập Địa lí 9

Tải về

Giải bài 5 trang 102 vở bài tập Địa lí 9, Nêu nhận xét khái quát về đặc điểm kinh tế của TP. Hà Nội a) Hoạt động kinh tế chủ yếu là? b) Tốc độ phát triển kinh tế? c) Đánh giá chung về trình độ phát triển kinh tế?

Quảng cáo

Đề bài

Nêu nhận xét khái quát về đặc điểm kinh tế của TP. Hà Nội

a) Hoạt động kinh tế chủ yếu là?

b) Tốc độ phát triển kinh tế?

c) Đánh giá chung về trình độ phát triển kinh tế?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào địa lí địa phương.

Lời giải chi tiết

a) Hoạt động kinh tế chủ yếu là các hoạt động của ngành dịch vụ.

b) Tốc độ phát triển kinh tế vào loại nhanh hàng đầu cả nước.

c) Đánh giá chung về trình độ phát triển kinh tế: Hà Nội là thủ đô, trung tâm kinh tế - văn hóa – chính trị,… lớn nhất cả nước. Hà Nội là một trung hai trung tâm có mức độ tập trung công nghiệp cao nhất nước ta.

Loigiaihay.com

Tải về

Quảng cáo
close