Giải bài 4 trang 82 vở bài tập Địa lí 9

Giải bài 4 trang 82 vở bài tập Địa lí 9, Đánh dấu (X) vào ý đúng. Đông Nam bộ trở thành vùng trồng nhiều cao su nhất cả nước không phải do A. có điều kiện đất đai, khí hậu rất thuận lợi cho cây cao su. B. có giống cao su tốt hơn các vùng khác. C. người dân có kinh nghiệm trong trồng và chế biến sản phẩm. D. thị trường tiêu thụ thuận lợi, đặc biệt là thị trường các nước trong khu vực.

Quảng cáo

Đề bài

Đánh dấu (X) vào ý đúng.

Đông Nam bộ trở thành vùng trồng nhiều cao su nhất cả nước không phải do

A. có điều kiện đất đai, khí hậu rất thuận lợi cho cây cao su.

B. có giống cao su tốt hơn các vùng khác.

C. người dân có kinh nghiệm trong trồng và chế biến sản phẩm.

D. thị trường tiêu thụ thuận lợi, đặc biệt là thị trường các nước trong khu vực.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại lí thuyết bài 32 Đông Nam Bộ (tiếp theo).

Lời giải chi tiết

Loigiaihay.com

  • Giải bài 3 trang 81 vở bài tập Địa lí 9

    Giải bài 3 trang 81 vở bài tập Địa lí 9, Dựa vào bảng 32.1 trong SGK, đánh dấu (X) vào ô thích hợp thể hiện địa bàn phân bố chủ yếu của một số cây công nghiệp lâu năm ở Đông Nam Bộ.

  • Giải bài 2 trang 81 vở bài tập Địa lí 9

    Giải bài 2 trang 81 vở bài tập Địa lí 9, a) Khu vực công nghiệp phát triển mạnh ở Đông Nam Bộ là do nguyên nhân nào? b) Nhận xét chung về sự phân bố sản xuất công nghiệp ở Đông Nam Bộ là:

  • Giải bài 1 trang 80 vở bài tập Địa lí 9

    Giải bài 1 trang 80 vở bài tập Địa lí 9, Đọc biểu đồ dưới đây: a) Xếp thứ tự (từ lớn đến nhỏ) ba tỉnh, thành phố có giá trị sản xuất công nghiệp lớn nhất từ năm. b) Điền ý phù hợp vào chỗ chấm (…).

Quảng cáo

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close