Bài 4 trang 51 SBT toán 8 tập 2

Giải bài 4 trang 51 sách bài tập toán 8. Cho m < n, hãy so sánh : a) m + 2 và n + 2 ; b) m - 5 và n - 5.

Quảng cáo

Đề bài

Cho \(m < n\), hãy so sánh:

a) \(m + 2\) và \(n + 2\;;\)

b) \(m – 5\) và \(n – 5.\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Áp dụng tính chất: Khi cộng cùng một số vào hai vế của một bất đẳng thức ta được một bất đẳng thức mới cùng chiều với bất đẳng thức đã cho.

Lời giải chi tiết

a) Ta có: \(m < n \) \(⇒ m + 2 < n + 2\) (Cộng số \(2\) vào hai vế bất đẳng thức \(m<n)\;\)

b) Ta có: \(m < n ⇒ m – 5 < n – 5\) (Cộng số \(-5\) vào hai vế bất đẳng thức \(m<n).\)

 Loigiaihay.com

 • Bài 5 trang 51 SBT toán 8 tập 2

  Giải bài 5 trang 51 sách bài tập toán 8. Với m bất kì, chứng tỏ : a) 1 + m < 2 +. m ; b) m - 2 < 3 + m

 • Bài 6 trang 51 SBT toán 8 tập 2

  Giải bài 6 trang 51 sách bài tập toán 8. Với số a bất kì, so sánh : a) a với a - 1 ; b) a với a + 2.

 • Bài 7 trang 51 SBT toán 8 tập 2

  Giải bài 7 trang 51 sách bài tập toán 8. Dùng dấu “<, >, ≥, ≤” để so sánh m và n nếu : a _ m - n = 2 ; b) m - n = 0 ; c) n - m = 3.

 • Bài 8 trang 51 SBT toán 8 tập 2

  Giải bài 8 trang 51 sách bài tập toán 8. Dựa vào tính chất liên hệ giữa thứ tự và phép cộng, hãy chứng tỏ rằng : a) Nếu m > n thì m – n > 0 ; b) Nếu m – n > 0 thì m > n.

 • Bài 9 trang 51 SBT toán 8 tập 2

  Giải bài 9 trang 51 sách bài tập toán 8. Cho a + 2 > 5, chứng tỏ a > 3. Điều ngược lại là gì ? Điều đó có đúng không ?

Quảng cáo
close