Giải bài 4 trang 39 SBT Sinh học 9

Giải bài 4 trang 39 SBT Sinh học 9.Hai gen B và b cùng nằm trong 1 tế bào và có chiều dài bằng nhau. Khi tế bào nguyên phân liên tiếp 3 đợt thì tổng số nuclêôtit của 2 gen trên trong thế hộ tế bào cuối cùng là 48000 nuclêôtit (các gen chưa nhân đôi).

Quảng cáo

Đề bài

Hai gen B và b cùng nằm trong 1 tế bào và có chiều dài bằng nhau. Khi tế bào nguyên phân liên tiếp 3 đợt thì tổng số nuclêôtit của 2 gen trên trong thế hộ tế bào cuối cùng là 48000 nuclêôtit (các gen chưa nhân đôi).

1. Xác định số tế bào mới được tạo thành sau 3 đợt nguyên phân nói trên.

2. Xác định số nuclêôtit của mỗi gen.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

1. Áp dụng công thức :

Số tế bào tạo ra sau k lần nguyên phân của 1 tế bào là \(2^k\) 

2. Hai gen B,b có chiều dài bằng nhau nên sô Nu bằng nhau, tế bào nguyên phân 3 lần tạo ra 8 tế bào, sẽ có 8 gen B, 8 gen b. Từ đó suy ra số Nu mỗi gen 

Lời giải chi tiết

1. Số tế bào mới được tạo thành là \(2^3\) = 8 tế bào

2. Số nuclêôtit của mỗi gen là 48000:8 : 2= 3000

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close