Giải bài 4 trang 102 vở bài tập Địa lí 9

Giải bài 4 trang 102 vở bài tập Địa lí 9, Vẽ biểu đồ thể hiện cơ cấu kinh tế của TP. Hà Nội

Quảng cáo

Đề bài

Vẽ biểu đồ thể hiện cơ cấu kinh tế của TP. Hà Nội

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào kiến thức địa lí địa phương.

Lời giải chi tiết

 Cơ cấu kinh tế của Thành phố Hà Nội, năm 2013 (%)

Vẽ biểu đồ:

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close