Bài 35.3 Trang 44 SBT Hóa học 9

Giải bài 35.3 Trang 44 sách bài tập Hóa học 9. Hãy viết công thức cấu tạo có thể có ứng với mỗi công thức phân tử sau : C3H7Cl, C3H8O, C4H9Br

Quảng cáo

➡ Góp ý Loigiaihay.com, nhận quà liền tay! Góp ý ngay!💘

Đề bài

Hãy viết công thức cấu tạo có thể có ứng với mỗi công thức phân tử sau : C3H7Cl, C3H8O, C4H9Br.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Mỗi thứ tự liên kết khác nhau, mạch thẳng (hoặc nhánh) sẽ thu được một công thức cấu tạo khác. 

Lời giải chi tiết

C3H7Cl có 2 công thức cấu tạo.

                         

C3H8O có 3 công thức cấu tạo.

C4H9Br có 4 công thức cấu tạo. 

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài tập - Có ngay lời giải