Bài 3.5 Trang 6 SBT Hóa học 9

Giải bài 3.5 Trang 6 sách bài tập Hóa học 9. Hãy tìm công thức hoá học của những axit có thành phần khối lượng như sau :

Tổng hợp đề thi vào 10 tất cả các tỉnh thành trên toàn quốc

Toán - Văn - Anh

Quảng cáo

Đề bài

 Hãy tìm công thức hoá học của những axit có thành phần khối lượng như sau :

a)  H : 2,1% ; N : 29,8% ; O : 68,1%.

b)  H : 2,4% ; S : 39,1% ; O : 58,5%.

c)  H : 3,7% ; P: 37,8% ; O : 58,5%.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào khái niệm về axit, phương pháp lập công thức của chất khi biết thành phần khối lượng.

Lời giải chi tiết

Hướng dẫn :

Đặt công thức hoá học của axit là HxNyOz. Ta có :

\(x:y:z = \dfrac{{2,1}}{{1}}:\dfrac{{29,8}}{{14}}:\dfrac{{68,1}}{{16}} = 2,1:2,1:4,2 = 1:1:2\)

Công thức hoá học của axit là HNO2 (axit nitrơ).

b) H : 2,4% ; S : 39,1% ; O : 58,5%.

Gọi công thức là HxSyOz:

Giải sách bài tập Hóa học 9 | Giải sbt Hóa học 9

⇒ H2SO3

c) H : 3,7% ; P: 37,8% ; O : 58,5%.

Gọi công thức là: HxPyOz

Giải sách bài tập Hóa học 9 | Giải sbt Hóa học 9

⇒ H3PO3

Loigiaihay.com

 • Bài 3.6* Trang 6 SBT Hóa học 9

  Giải bài 3.6* Trang 6 sách bài tập Hóa học 9. Trên 2 đĩa cân ở vị trí thăng bằng có 2 cốc, mỗi cốc đựng một dung dịch có hoà tan 0,2 mol HNO3.

 • Bài 3.4 Trang 6 SBT Hóa học 9

  Giải bài 3.4 Trang 6 sách bài tập Hóa học 9. Có hỗn hợp gồm bột kim loại đồng và sắt. Hãy chọn phương pháp hoá học để tách riêng bột đồng ra khỏi hỗn hợp. Viết các phương trình hoá học.

 • Bài 3.3 Trang 6 SBT Hóa học 9

  Giải bài 3.3 Trang 6 sách bài tập Hóa học 9. Có những oxit sau : Fe2O3, SO2, CuO, MgO, CO2.

 • Bài 3.2 Trang 5 SBT Hóa học 9

  Giải bài 3.2 Trang 5 sách bài tập Hóa học 9.Có các dung dịch KOH, HCl, H2SO4 (loãng) ; các chất rắn Fe(OH)3, Cu và các chất khí CO2, NO.

 • Bài 3.1 Trang 5 SBT Hóa học 9

  Giải bài 3.1 Trang 5 sách bài tập Hóa học 9.Dung dịch HCl đều tác dụng được với các chất trong dãy nào sau đây ?

Quảng cáo
close