Bài 3.4 phần bài tập bổ sung trang 18 SBT toán 8 tập 2

Giải bài 3.4 phần bài tập bổ sung trang 18 sách bài tập toán 8 tập 2. Cách đây 10 năm, tuổi của người thứ nhất gấp 3 lần tuổi của người thứ hai. Sau đây 2 năm, tuổi của người thứ hai bằng nửa tuổi của người thứ nhất. Hỏi hiện nay, tuổi của mỗi người là bao nhiêu ?

Quảng cáo

Đề bài

Cách đây \(10\) năm, tuổi của người thứ nhất gấp \(3\) lần tuổi của người thứ hai. Sau đây \(2\) năm, tuổi của người thứ hai bằng nửa tuổi của người thứ nhất. Hỏi hiện nay, tuổi của mỗi người là bao nhiêu ? 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

B1: Gọi tuổi hiện nay của người thứ hai là \(x\) (\(x\) nguyên dương).

B2: Biểu diễn các đại lượng còn lại theo \(x.\)

B3: Lập phương trình biểu diễn mối quan hệ giữa các đại lượng và giải phương trình đó.

B4: Kết luận (Kiểm tra nghiệm tìm được với điều kiện). 

Ta lập bảng: 

 

Tuổi của người thứ nhất

Tuổi của người thứ hai

Cách đây \(10\) năm

\(3\left( {x - 10} \right)\)

\(x - 10\)

Hiện nay

\(3\left( {x - 10} \right) + 10\) \(= 2\left( {x + 2} \right) - 2\)

\(x\)

Sau đây \(2\) năm

\(2\left( {x + 2} \right)\)

\(x + 2\)

Lời giải chi tiết

Gọi tuổi hiện nay của người thứ hai là \(x\) (\(x\) nguyên dương, \(x>10).\) 

Cách đây 10 năm, tuổi của người thứ hai là \(x-10\) (tuổi) và tuổi của người thứ nhất là \(3(x-10)\) (tuổi)

Tuổi hiện nay của người thứ nhất là: \(3(x-10)+10\) (tuổi) 

Sau đây 2 năm, tuổi của người thứ hai là \(x+2\) (tuổi) và tuổi của người thứ nhất là \(2(x+2)\) (tuổi)

Tuổi hiện nay của người thứ nhất là: \(2(x+2)-2\) (tuổi) 

Ta có phương trình: 
\(3\left( {x - 10} \right) + 10 = 2\left( {x + 2} \right) - 2\)

\(\Leftrightarrow 3x-30+10 = 2x+4-2\)

\(\Leftrightarrow 3x- 2x=30-10 +4-2\)

\(\Leftrightarrow x=22\) (thỏa mãn điều kiện)

Vậy tuổi hiện nay của người thứ hai là \(22\) tuổi và của người thứ nhất là: \(2.\left( {x + 2} \right) - 2=2.\left( {22 + 2} \right) - 2 = 46\) tuổi.

Loigiaihay.com

 • Bài 3.3 phần bài tập bổ sung trang 18 SBT toán 8 tập 2

  Giải bài 3.3 phần bài tập bổ sung trang 18 sách bài tập toán 8 tập 2. Cần phải thêm vào tử và mẫu của phân số 13/18 với cùng một số tự nhiên nào để được phân số 4/5.

 • Bài 3.2* phần bài tập bổ sung trang 18 SBT toán 8 tập 2

  Giải bài 3.2* phần bài tập bổ sung trang 18 sách bài tập toán 8 tập 2. Cho ba số a, b và c đôi một phân biệt. Giải phương trình ...

 • Bài 3.1* phần bài tập bổ sung trang 18 SBT toán 8 tập 2

  Giải bài 3.1* phần bài tập bổ sung trang 18 sách bài tập toán 8 tập 2. Giải các phương trình sau : ...

 • Bài 71 trang 17 SBT toán 8 tập 2

  Giải bài 71 trang 17 sách bài tập toán 8. Lúc 7 giờ sáng, một chiếc ca nô xuôi dòng từ bến A đến bến B, cách nhau 36km, rồi ngay lập tức quay trở về và đến bến A lúc 11 giờ 30 phút. Tính vận tốc của ca nô khi xuôi dòng, biết rằng vận tốc nước chảy là 6 km/h.

 • Bài 70 trang 17 SBT toán 8 tập 2

  Giải bài 70 trang 17 sách bài tập toán 8. Một đoàn tàu hỏa từ Hà Nội đi Thành phố Hồ Chí Minh. 1 giờ 48 phút sau, một đoàn tàu hỏa khác khởi hành từ Nam Định cũng đi Thành phố Hồ Chí Minh với vận tốc nhỏ hơn vận tốc của đoàn tàu thứ nhất là 5 km/h ...

Quảng cáo
close