Bài 33 trang 141 SBT toán 8 tập 2

Giải bài 33 trang 141 sách bài tập toán 8. Diện tích toàn phần của cái tủ tường hình lăng trụ đứng như ở hình 123 là bao nhiêu?

Quảng cáo

Đề bài

Diện tích toàn phần của cái tủ tường hình lăng trụ đứng như ở hình 123 là bao nhiêu?

(Tính theo các kích thước ở hình vẽ)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng:

- Diện tích xung quanh của hình lăng trụ đứng bằng tổng diện tích các mặt bên hoặc bằng chu vi đáy nhân với chiều cao.

\({S_{xq}} = 2p.h\)

\(p\) là nửa chu vi đáy, \(h\) là chiều cao.

- Diện tích toàn phần của hình lăng trụ bằng tổng diện tích xung quanh và diện tích hai đáy.

Lời giải chi tiết

Theo hình vẽ, ta có:

\(AB = BC = 70cm;\) \(AB ⊥ BC;\) \(AE=CF=BD = 180cm\)

Áp dụng định lí Py-ta-go vào tam giác vuông \(ABC\), ta có:

\( A{C^2} = A{B^2} + B{C^2} = {70^2} + {70^2} \)\(\,  = 4900 + 4900 = 9800\)

\( \Rightarrow AC = \sqrt {9800} \;  (cm)\).

\(\eqalign{  & {S_{xq}} = \left( {AB + BC + AC} \right).CF  \cr  &  \;\;\;\;\;\;= \left( {70 + 70 + \sqrt {9800} } \right).180  \cr  &  \;\;\;\;\;\;=  {25200 + 180\sqrt {9800} }\;(c{m^2}) \cr} \)

Diện tích một mặt đáy là: \(\displaystyle {1 \over 2}.70.70 = 2450(c{m^2})\)

Diện tích toàn phần là:

 \( 2450.2 + 25200 + 180\sqrt {9800} \)\(\,  = \left( {30100 + 180\sqrt {9800} } \right)\;(c{m^2})\)

Loigiaihay.com

 • Bài 34 trang 141 SBT toán 8 tập 2

  Giải bài 34 trang 141 sách bài tập toán 8. Người ta cắt một khối gỗ có dạng một hình lập phương như hình 124 (cắt theo mặt (ACC1A1) và được hai lăng trụ đứng).

 • Bài 35 trang 141 SBT toán 8 tập 2

  Giải bài 35 trang 141 sách bài tập toán 8. Vẽ hình khai triển (cắt theo các cạnh B1C1, C1C, CB và C1A1, CA) của lăng trụ đứng, đáy tam giác...

 • Bài 36 trang 142 SBT toán 8 tập 2

  Giải bài 36 trang 142 sách bài tập toán 8. Một cái chặn giấy bằng thủy tinh hình lăng trụ đứng có các kích thước cho ở hình 126....

 • Bài 37 trang 142 SBT toán 8 tập 2

  Giải bài 37 trang 142 sách bài tập toán 8. Đáy của lăng trụ đứng là một hình thang cân có các cạnh b = 11mm, a = 15mm và chiều cao hT = 7mm (h.127) ...

 • Bài 38 trang 142 SBT toán 8 tập 2

  Giải bài 38 trang 142 sách bài tập toán 8. Cho hình hộp chữ nhật DE1BG1.HF1EG có dạng như hình 128...

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close