Bài 32 trang 161 SBT toán 8 tập 1

Giải bài 32 trang 161 sách bài tập toán 8 tập 1. Tính x, biết đa giác ở hình 188 có diện tích là 3375 m2.

Quảng cáo

Đề bài

Tính \(x,\) biết đa giác ở hình \(188\) có diện tích là \(3375 \,m^2\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Áp dụng công thức tính diện tích tam giác: \(S=\dfrac{1}{2}ah\) với \(a;h\) lần lượt là độ dài cạnh đáy và chiều cao tương ứng.

Công thức tính diện tích hình thang: \(S=\dfrac{a+b}{2}.h\) với \(a;b\) là độ dài hai đáy và \(h\) là độ dài chiều cao hình thang.

Lời giải chi tiết

Hình đa giác đã cho gồm một hình thang và một hình tam giác.

Diện tích phần hình thang là \(S_1,\) diện tích hình tam giác là \(S_2\)

\({S_1} = \dfrac{50+70}{2}.30 = 1800\) (\({m^2}\))

\({S_2} = S - {S_1} = 3375 - 1800 = 1575\) (\({m^2}\))

Lại có: \({S_2} = \dfrac{1}{2}h.70\)

Nên chiều cao \(h\) của tam giác là:

\(h = \dfrac{2S_2}{70} = \dfrac{2.1575}{70} = 45\) \((m)\)

Độ dài \(x = 45 + 30 = 75 \,(m)\)

Loigiaihay.com

 • Bài 33 trang 161 SBT toán 8 tập 1

  Giải bài 33 trang 161 sách bài tập toán 8. Cho hình chữ nhật ABCD có cạnh AB = 5cm, BC = 3cm. Vẽ hình bình hành ABEF có cạnh AB = 5cm và có diện tích bằng diện tích của hình chữ nhật ABCD...

 • Bài 34 trang 161 SBT toán 8 tập 1

  Giải bài 34 trang 161 sách bài tập toán 8. Cho hình chữ nhật ABCD có cạnh AB = 5cm, BC = 3cm. Vẽ hình bình hành ABEF có các cạnh AB = 5cm, BE = 5cm và ...

 • Bài 35 trang 161 SBT toán 8 tập 1

  Giải bài 35 trang 161 sách bài tập toán 8. Tính diện tích của một hình thang vuông, biết hai đáy có độ dài là 2cm và 4cm, góc tạo bởi một cạnh bên và đáy lớn có số đo bằng 45 độ.

 • Bài 36 trang 161 SBT toán 8 tập 1

  Giải bài 36 trang 161 sách bài tập toán 8. Tính diện tích hình thang, biết các đáy có độ dài là 7cm và 9cm, một trong các cạnh bên dài 8cm và tạo với đáy một góc có số đo bằng 30°

 • Bài 37 trang 162 SBT toán 8 tập 1

  Giải bài 37 trang 162 sách bài tập toán 8. Chứng minh rằng mọi đường thẳng đi qua trung điểm của đường trung bình của hình thang và cắt hai đáy hình thang...

Quảng cáo
list
close
Gửi bài