Bài 36 trang 161 SBT toán 8 tập 1

Giải bài 36 trang 161 sách bài tập toán 8. Tính diện tích hình thang, biết các đáy có độ dài là 7cm và 9cm, một trong các cạnh bên dài 8cm và tạo với đáy một góc có số đo bằng 30°

Quảng cáo

Đề bài

Tính diện tích hình thang, biết các đáy có độ dài là \(7\,cm\) và \(9\,cm,\) một trong các cạnh bên dài \(8\,cm\) và tạo với đáy một góc có số đo bằng \(30°\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Áp dụng công thức tính diện tích hình thang: \(S=\dfrac{a+b}{2}h\) với \(a;b\) là độ dài hai đáy và \(h\) là chiều cao hình thang.

Trong tam giác vuông có 1 góc nhọn bằng \(30^0\) thì cạnh đối diện với góc \(30^0\) bằng một nửa cạnh huyền.

Lời giải chi tiết

Xét hình thang \(ABCD\) có đáy \(AB = 7\,cm\) và \(CD = 9\,cm,\) cạnh bên \(BC = 8\,cm,\) \(\widehat C = 30^\circ \)

Kẻ \(BE ⊥ CD.\) Tam giác vuông \(CBE\) có \(\widehat E = 90^\circ \) và \(\widehat C = 30^\circ \)

\( \Rightarrow BE = \dfrac{1}{2}CB = 4\)\((cm)\) (trong tam giác vuông, cạnh đối diện với góc \(30^0\) bằng một nửa cạnh huyền) 

\({S_{ABCD}} = \dfrac{AB + CD}{2}.BE\) \(= \dfrac{7 + 9}{2} .4 = 32(c{m^2})\)

Loigiaihay.com

 • Bài 37 trang 162 SBT toán 8 tập 1

  Giải bài 37 trang 162 sách bài tập toán 8. Chứng minh rằng mọi đường thẳng đi qua trung điểm của đường trung bình của hình thang và cắt hai đáy hình thang...

 • Bài 38 trang 162 SBT toán 8 tập 1

  Giải bài 38 trang 162 sách bài tập toán 8. Diện tích hình bình hành bằng 24 cm vuông. Khoảng cách từ giao điểm hai đường chéo đến các cạnh hình bình hành bằng 2cm và 3cm. Tính chu vi của hình bình hành đó.

 • Bài 39 trang 162 SBT toán 8 tập 1

  Giải bài 39 trang 162 sách bài tập toán 8. Tính góc nhọn của hình bình hành nếu diện tích của nó bằng một nửa diện tích của hình chữ nhật (a và b có cùng đơn vị đo)

 • Bài 40 trang 162 SBT toán 8 tập 1

  Giải bài 40 trang 162 sách bài tập toán 8. Hai cạnh của một hình bình hành có độ dài là 6cm và 8cm. Một trong các đường cao có độ dài là 5cm. Tính độ dài đường cao thứ hai. Hỏi bài toán có mấy đáp số ?

 • Bài 41 trang 162 SBT toán 8 tập 1

  Giải bài 41 trang 162 sách bài tập toán 8. Một hình chữ nhật và một hình bình hành đều có hai cạnh là a và b. Hỏi hình nào có diện tích lớn hơn (a và b có cùng đơn vị đo) ?

Quảng cáo
close