Bài 32 trang 140 SBT toán 8 tập 2

Giải bài 32 trang 140 sách bài tập toán 8. Quan sát các hình lăng trụ đứng trên hình 122 rồi điền số thích hợp vào các ô trống ở bảng dưới đây ...

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Quan sát các hình lăng trụ đứng trên hình 122 rồi điền số thích hợp vào các ô trống ở bảng dưới đây:

 

Hình lăng trụ

Số cạnh của một đáy (n)

Số mặt

(m)

Số đỉnh

d

Số cạnh

c

a)

 

 

 

 

b)

 

  

 

 

 

LG a

Viết các công thức liên hệ giữa \(n, m, d, c\).

Phương pháp giải:

Sử dụng: Công thức liên hệ giữa \(n, m, d, c\):

\(m = n + 2\); \(d = 2n\); \(c = 3n\).

Trong đó: \(n\) là số cạnh của một đáy

               \(m\) là số mặt

               \(d\) là số đỉnh

               \(c\) là số cạnh.

Lời giải chi tiết:

Hình lăng trụ

Số cạnh của một đáy (n)

Số mặt

(m)

Số đỉnh

d

Số cạnh

c

a)

6

8

12

18

b)

5

7

10

15

a) Công thức liên hệ giữa \(n, m, d, c\): 

\(m = n + 2\);

\(d = 2n\);

\(c = 3n\).

LG b

Hình lăng trụ đứng có \(20\) đỉnh thì có bao nhiêu mặt, bao nhiêu cạnh?

Phương pháp giải:

Sử dụng: Công thức liên hệ giữa \(n, m, d, c\):

\(m = n + 2\); \(d = 2n\); \(c = 3n\).

Trong đó: \(n\) là số cạnh của một đáy

               \(m\) là số mặt

               \(d\) là số đỉnh

               \(c\) là số cạnh.

Lời giải chi tiết:

Số cạnh của một đáy là:

\(\displaystyle n = {d \over 2} = {{20} \over 2} = 10\) (cạnh)

Hình lăng trụ có \(20\) đỉnh, thì:

Số mặt là: \(m = n + 2 = 10 + 2 = 12\) (mặt)

Số cạnh là: \(c = 3n = 3.10 = 30\) (cạnh)

LG c

Có thể làm được một hình lăng trụ đứng có \(15\) đỉnh hay không?

Phương pháp giải:

Sử dụng: Công thức liên hệ giữa \(n, m, d, c\):

\(m = n + 2\); \(d = 2n\); \(c = 3n\).

Trong đó: \(n\) là số cạnh của một đáy

               \(m\) là số mặt

               \(d\) là số đỉnh

               \(c\) là số cạnh.

Lời giải chi tiết:

Không thể làm một hình lăng trụ đứng có \(15\) đỉnh vì \(d = 2n\) (số đỉnh của lăng trụ là một số chẵn).

Loigiaihay.com

 • Bài 33 trang 141 SBT toán 8 tập 2

  Giải bài 33 trang 141 sách bài tập toán 8. Diện tích toàn phần của cái tủ tường hình lăng trụ đứng như ở hình 123 là bao nhiêu?

 • Bài 34 trang 141 SBT toán 8 tập 2

  Giải bài 34 trang 141 sách bài tập toán 8. Người ta cắt một khối gỗ có dạng một hình lập phương như hình 124 (cắt theo mặt (ACC1A1) và được hai lăng trụ đứng).

 • Bài 35 trang 141 SBT toán 8 tập 2

  Giải bài 35 trang 141 sách bài tập toán 8. Vẽ hình khai triển (cắt theo các cạnh B1C1, C1C, CB và C1A1, CA) của lăng trụ đứng, đáy tam giác...

 • Bài 36 trang 142 SBT toán 8 tập 2

  Giải bài 36 trang 142 sách bài tập toán 8. Một cái chặn giấy bằng thủy tinh hình lăng trụ đứng có các kích thước cho ở hình 126....

 • Bài 37 trang 142 SBT toán 8 tập 2

  Giải bài 37 trang 142 sách bài tập toán 8. Đáy của lăng trụ đứng là một hình thang cân có các cạnh b = 11mm, a = 15mm và chiều cao hT = 7mm (h.127) ...

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close