Bài 31 trang 140 SBT toán 8 tập 2

Giải bài 31 trang 140 sách bài tập toán 8. Quan sát các hình khai triển trên hình 121 rồi cho biết: Cạnh nào sẽ được ghép với cạnh AB để có được hình lăng trụ đứng? (Sử dụng các số cho trên hình).

Quảng cáo

Đề bài

Quan sát các hình khai triển trên hình 121 rồi cho biết: Cạnh nào sẽ được ghép với cạnh \(AB\) để có được hình lăng trụ đứng? (Sử dụng các số cho trên hình).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dung: Hình lăng trụ đứng có đáy là đa giác \(n\) cạnh thì có \((n+2)\) mặt.

Lời giải chi tiết

Hình a có \(5\) mặt ghép thành lăng trụ đứng có đáy là tam giác thì cạnh \(2\) sẽ được ghép với cạnh \(AB\) ta được lăng trụ đứng.

Hình b có \(5\) mặt ghép thành lăng trụ đứng có đáy là tam giác có cạnh là \(AB\) nên cạnh số \(1\) ghép với cạnh \(AB\) ta được lăng trụ đứng.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close