Bài 28 trang 138 SBT toán 8 tập 2

Giải bài 28 trang 138 sách bài tập toán 8. Hãy cho biết: a) Một lăng trụ đứng có sáu mặt thì đáy của lăng trụ đó là hình gì?

Quảng cáo

Đề bài

Hãy cho biết:

a) Một lăng trụ đứng có sáu mặt thì đáy của lăng trụ đó là hình gì?

b) Một lăng trụ đứng có tám mặt thì đáy của lăng trụ đó là hình gì?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng: Một hình lăng trụ đứng có đáy là một đa giác có \(n\) cạnh thì có \((n+2)\) mặt.

Quảng cáo
decumar

Lời giải chi tiết

a)

Một lăng trụ đứng có \(6\) mặt thì đáy là một tứ giác.

b)

Một lăng trụ đứng có \(8\) mặt thì đáy của lăng trụ đó là một lục giác.

Loigiaihay.com

 • Bài 29 trang 139 SBT toán 8 tập 2

  Giải bài 29 trang 139 sách bài tập toán 8. Hình 119 biểu diễn một lăng trụ đứng, đáy là tam giác. Trong các phát biểu sau, phát biểu nào đúng?

 • Bài 30 trang 139 SBT toán 8 tập 2

  Giải bài 30 trang 139 sách bài tập toán 8. ABCD.XYHK là một lăng trụ đứng, đáy là hình chữ nhật (h.120)

 • Bài 31 trang 140 SBT toán 8 tập 2

  Giải bài 31 trang 140 sách bài tập toán 8. Quan sát các hình khai triển trên hình 121 rồi cho biết: Cạnh nào sẽ được ghép với cạnh AB để có được hình lăng trụ đứng? (Sử dụng các số cho trên hình).

 • Bài 27 trang 138 SBT toán 8 tập 2

  Giải bài 27 trang 138 sách bài tập toán 8. Một lăng trụ đứng, đáy là tam giác thì lăng trụ đó có ...

 • Bài 26 trang 138 SBT toán 8 tập 2

  Giải bài 26 trang 138 sách bài tập toán 8. Trong các hình sau đây (h.118), hình vẽ nào biểu diễn một lăng trụ đứng ?

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close