Bài 30 trang 139 SBT toán 8 tập 2

Giải bài 30 trang 139 sách bài tập toán 8. ABCD.XYHK là một lăng trụ đứng, đáy là hình chữ nhật (h.120)

Quảng cáo

Đề bài

\(ABCD.XYHK\) là một lăng trụ đứng, đáy là hình chữ nhật (h.120)

a) Quan sát hình và chỉ ra những cặp mặt phẳng song song với nhau.

b) Những cặp mặt phẳng nào vuông góc với nhau?

c) Hai mặt \((BCHY)\) và \((KXYH)\) có vuông góc với nhau hay không?

d) Sử dụng kí hiệu // và \(⊥\) để điền vào các ô trống ở bảng sau:

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng:

- Hình lăng trụ đứng có hai đáy là nằm trên hai mặt phẳng song song, các cạnh bên vuông góc với đáy do đó các cạnh bên song song và bằng nhau, các mặt bên là các hình chữ nhật.

- Nếu một đường thẳng vuông góc với một mặt phẳng tại điểm \(A\) thì nó vuông góc với mọi đường thẳng của mặt phẳng đi qua \(A.\)

- Khi một trong hai mặt phẳng \((ABCD)\) và \((A'B'C'D')\) chứa một đường thẳng vuông góc với mặt phẳng còn lại thì người ta nói hai mặt phẳng đó vuông góc với nhau.

Lời giải chi tiết

a) Những cặp mặt phẳng song song với nhau là:

\(mp (ABCD)\) và \(mp (XYHK)\)

\(mp (ADKX)\) và \(mp (BCHY)\)

\(mp (ABYX)\) và \(mp (CDKH)\)

b) Những cặp mặt phẳng vuông góc với nhau là:

\(mp (ABCD)\) và \(mp (ADKX)\); \(mp (XYHK)\) và \(mp (ADKX)\)

\(mp (ABCD)\) và \(mp (ABYX)\); \(mp (XYHK)\) và \(mp (ABYX)\)

\(mp (ABCD)\) và \(mp (BCHY)\); \(mp (XYHK)\) và \(mp (BCHY)\)

\(mp (ABCD)\) và \(mp (CDKH)\); \(mp (XYHK)\) và \(mp (CDKH)\)

\(mp (ADKX)\) và \(mp (CDKH)\); \(mp (ADKX)\) và \(mp (ABYX)\)

\(mp (BCHY)\) và \(mp (CDKH)\); \(mp (BCHY)\) và \(mp  (ABYX)\).

c) Hai mặt phẳng \((BCHY)\) và \((KXYH)\) vuông góc với nhau.

d) Ta điền vào bảng như sau:

Loigiaihay.com

 • Bài 31 trang 140 SBT toán 8 tập 2

  Giải bài 31 trang 140 sách bài tập toán 8. Quan sát các hình khai triển trên hình 121 rồi cho biết: Cạnh nào sẽ được ghép với cạnh AB để có được hình lăng trụ đứng? (Sử dụng các số cho trên hình).

 • Bài 29 trang 139 SBT toán 8 tập 2

  Giải bài 29 trang 139 sách bài tập toán 8. Hình 119 biểu diễn một lăng trụ đứng, đáy là tam giác. Trong các phát biểu sau, phát biểu nào đúng?

 • Bài 28 trang 138 SBT toán 8 tập 2

  Giải bài 28 trang 138 sách bài tập toán 8. Hãy cho biết: a) Một lăng trụ đứng có sáu mặt thì đáy của lăng trụ đó là hình gì?

 • Bài 27 trang 138 SBT toán 8 tập 2

  Giải bài 27 trang 138 sách bài tập toán 8. Một lăng trụ đứng, đáy là tam giác thì lăng trụ đó có ...

 • Bài 26 trang 138 SBT toán 8 tập 2

  Giải bài 26 trang 138 sách bài tập toán 8. Trong các hình sau đây (h.118), hình vẽ nào biểu diễn một lăng trụ đứng ?

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close