Giải bài 3 trang 88 vở bài tập Địa lí 9

Giải bài 3 trang 88 vở bài tập Địa lí 9, Cho bảng số liệu Dựa vào các tiêu chí trong bảng trên, hãy viết tóm tắt so sánh về sự phát triển kinh tế - xã hội giữa hai đồng bằng lớn nhất đất nước (có so sánh với trung bình cả nước).

Quảng cáo

Đề bài

Cho bảng số liệu

Dựa vào các tiêu chí trong bảng trên, hãy viết tóm tắt so sánh về sự phát triển kinh tế - xã hội giữa hai đồng bằng lớn nhất đất nước (có so sánh với trung bình cả nước).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Nhận xét, phân tích bảng số liệu.

Lời giải chi tiết

- Thu nhập bình quân đầu người: ĐBSCL thấp hơn Đồng bằng sông Hồng (ĐBSH) và trung bình cả nước (1796,7 nghìn đồng so với 2337,1 nghìn đồng của ĐBSH và 1999,8 nghìn đồng của cả nước). Thu nhập bình quân đầu người của ĐBSH lớn hơn trung bình cả nước.

- Trình độ dân trí: ĐBSCL thấp hơn Đồng bằng sông Hồng (ĐBSH) và trung bình cả nước (92% so với 97,1% của ĐBSH và 94% của cả nước). Tỉ lệ người lớn biết chữ chữ của Đồng bằng sông Hồng cao hơn mức trung bình của cả nước.

- Tuổi thọ trung bình: ĐBSCL cao hơn mức trung bình cả nước (của vùng là 73,7 tuổi, cả nước là 72,8 tuổi). Nhưng thấp hơn ĐBSH (ĐBSH đạt 74,2 tuổi).

- Trình độ đô thị hóa: tỉ lệ dân thành thị của Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) thấp hơn Đồng bằng sông Hồng (ĐBSH) và cả hai khu vực đều có tỉ lệ dân thành thị thấp hơn trung bình cả nước (24,9%; 32,5% so với 33,1%).

Qua một số chỉ tiêu trên, nhìn chung sự phát triển kinh tế - xã hội của ĐBSCL còn thấp hơn so với ĐBSH và cả nước.

Loigiaihay.com

  • Giải bài 2 trang 88 vở bài tập Địa lí 9

    Giải bài 2 trang 88 vở bài tập Địa lí 9, Tính tỉ lệ các loại đất ở Đồng bằng sông Cửu Long rồi điền vào các chỗ trống trong bảng sau: a) Vẽ biểu đồ thể hiện cơ cấu các loại đất ở Đồng bằng sông Cửu Long. b) Kể tên các cây trồng, vật nuôi thích hợp với vùng đất phù sa ngọt. c) Nêu tầm quan trọng của việc cải tạo đất phèn đất mặn.

  • Giải bài 1 trang 87 vở bài tập Địa lí 9

    Giải bài 1 trang 87 vở bài tập Địa lí 9, Điền tên các tỉnh, thành phố, các đảo vào chỗ chấm (…) trong lược đồ.

Quảng cáo

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close