Giải bài 3 trang 70 vở bài tập Địa lí 9

Giải bài 3 trang 70 vở bài tập Địa lí 9, Cho bảng số liệu sau a) So sánh sản lượng thủy sản của Bắc Trung Bộ, Duyên hải Nam Trung Bộ so với toàn vùng Duyên hải miền Trung, điền vào ô trống (…) trong bảng. b) Đánh dấu (X) vào ý đúng - Duyên hải Nam Trung Bộ khai thác thủy sản nhiều hơn Bắc Trung Bộ, không phải do:

Quảng cáo

Đề bài

Cho bảng số liệu sau

a) So sánh sản lượng thủy sản của Bắc Trung Bộ, Duyên hải Nam Trung Bộ so với toàn vùng Duyên hải miền Trung, điền vào ô trống (…) trong bảng.

b) Đánh dấu (X) vào ý đúng

- Duyên hải Nam Trung Bộ khai thác thủy sản nhiều hơn Bắc Trung Bộ, không phải do:

A. có các ngư trường trọng điểm Ninh Thuận – Bình Thuận – Bà Rịa – Vũng Tàu và Hoàng Sa, Trường Sa.

B. người dân có kinh nghiệm đánh bắt xa bờ nhiều ngày.

C. có công nghiệp chế biến thủy sản phát triển nhất nước.

- Bắc Trung Bộ có sản lượng nuôi trồng nhiều hơn Duyên hải Nam Trung Bộ, không phải do

A. diện tích mặt nước nuôi trồng thủy sản ở Bắc Trung Bộ lớn gấp 1,5 lần so với Duyên hải Nam Trung Bộ.

B. người dân có kinh nghiệm nuôi trồng thủy sản.

C. Năng suất thủy sản nuôi trồng cao nhất cả nước.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Tính toán và nhận xét bảng số liệu.

Lời giải chi tiết

a) Tính toán tỉ trọng của các vùng

b) - Duyên hải Nam Trung Bộ khai thác thủy sản nhiều hơn Bắc Trung Bộ, không phải do có công nghiệp chế biến thủy sản phát triển nhất nước.

Chọn: C.

- Bắc Trung Bộ có sản lượng nuôi trồng nhiều hơn Duyên hải Nam Trung Bộ, không phải do năng suất thủy sản nuôi trồng cao nhất cả nước.

Chọn: C.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close