Bài 3 trang 51 SBT toán 8 tập 2

Giải bài 3 trang 51 sách bài tập toán 8. Đặt dấu “<,>,≥,≤” vào ô vuông cho thích hợp :

Quảng cáo

Đề bài

Đặt dấu \(“<,\,>,\,≥,\,≤”\) vào chỗ chấm cho thích hợp :

a) \(12 + (-8)\;...\; 9+(-8) \;;\)

b) \(13-19\;...\; 15-19 \;;\)

c) \((-4)^2+7\;...\;  16 + 7\;;\)

d) \(45^2+12\;...\;450+12.\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Tính giá trị biểu thức ở hai vế rồi từ đó điền dấu thích hợp vào chỗ chấm.

Lời giải chi tiết

a) \(12 + (-8)=4\;;\quad \quad \; 9+(-8) =1\).

Vậy dấu thích hợp điền vào chỗ chấm là dấu \(">"\) hoặc dấu \("\ge".\)

b) \(13-19=-6\;;\quad \quad \;15-19 =-4\;;\)

Vậy dấu thích hợp điền vào chỗ chấm là dấu \("<"\) hoặc dấu \("\le".\)

c) \((-4)^2+7=23\;;\quad \quad \; 16 + 7=23\;;\)

Vậy dấu thích hợp điền vào chỗ chấm là dấu \("\le"\) hoặc dấu \("\ge".\)

d) \(45^2+12=2037\;;\quad \quad \;\)\(450+12=462.\)

Vậy dấu thích hợp điền vào chỗ chấm là dấu \(">"\) hoặc dấu \("\ge".\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close