Giải bài 3 trang 39 SBT Sinh học 9

Giải bài 3 trang 39 SBT Sinh học 9. Số vòng xoắn trong một phân tử ADN là 100000 vòng. Phân tử ADN này có 400000G.

Đề bài

Số vòng xoắn trong một phân tử ADN là 100000 vòng. Phân tử ADN này có 400000G.

1. Xác định số lượng nuclêôtit của các loại trong phân tử ADN.

2. Xác định chiều dài của phân tử ADN.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

1.Vì 1 vòng xoắn của ADN có 10 cặp= 20 Nu=> tổng số Nu

Theo nguyên tắc bổ sung  G=X; A=T suy ra số Nu từng loại của ADN.

2, Áp dụng công thức tính chiều dài gen là 

L= N/2x3,4

Trong đó N là tổng số nucleotit của gen, L là chiều dài gen 

Lời giải chi tiết

1.Vì 1 vòng xoắn của ADN có 10 cặp= 20 Nu=> tổng số Nu= 100.000 x 20= 2.000.000 Nu

Theo nguyên tắc bổ sung  G=X= 400000; A=T= 600000.

2. Chiều dài của phân tử ADN: 3400000Å

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Xem thêm tại đây: B- Bài tập tự giải trang 39
Gửi bài