Giải bài 3 trang 36 vở bài tập Địa lí 9

Giải bài 3 trang 36 vở bài tập Địa lí 9, Quốc lộ 1A đi qua các vùng kinh tế

Quảng cáo

Đề bài

Quốc lộ 1A đi qua các vùng kinh tế

1. ………………………………….                       2. …………………………………….

3. ………………………………….                       4. …………………………………….

5. ………………………………….                       6. …………………………………….

Phương pháp giải - Xem chi tiết

SGK/51 - 52, địa lí 9.

Lời giải chi tiết

Quốc lộ 1A đi qua các vùng kinh tế:

1. Trung du và miền núi Bắc Bộ                            2. Đồng bằng sông Hồng

3. Bắc Trung Bộ                                                       4. Duyên hải Nam Trung Bộ

5. Đông Nam Bộ                                                      6. Đồng bằng sông Cửu Long

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group 2K9 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close