Giải bài 3 trang 18 vở bài tập Địa lí 9

Giải bài 3 trang 18 vở bài tập Địa lí 9, Trình bày sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế của nước ta a) Theo ngành b) Theo lãnh thổ c) Theo thành phần kinh tế

Quảng cáo

Đề bài

Trình bày sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế của nước ta

a) Theo ngành

b) Theo lãnh thổ

c) Theo thành phần kinh tế

Phương pháp giải - Xem chi tiết

SGK/20-22, địa lí 9.

Lời giải chi tiết

Sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế của nước ta:

a) Theo ngành

Chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo ngành: giảm tỉ trọng của khu vực nông, lâm, ngư nghiệp, tăng tỉ trọng của khu vực công nghiệp - xây dựng. Khu vực dịch vụ chiếm tỉ trọng cao nhưng xu hướng còn biến động.

b) Theo lãnh thổ

Chuyển dịch cơ cấu theo lãnh thổ: Hình thành các vùng chuyên canh nông nghiệp, các lãnh thổ tập trung công nghiệp, dịch vụ, tạo nên các vùng kinh tế phát triển năng động.

c) Theo thành phần kinh tế

Chuyển dịch cơ cấu thành phần kinh tế: Từ nền kinh tế chủ yếu là nền kinh tế Nhà nước và tập thể sang nền kinh tế nhiều thành phần.

Loigiaihay.com

 • Giải bài 4 trang 18 vở bài tập Địa lí 9

  Giải bài 4 trang 18 vở bài tập Địa lí 9, Dựa vào hình 6.2 SGK, hãy điền các tỉnh của ba vùng kinh tế trọng điểm - Vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ: - Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung - Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam

 • Giải bài 5 trang 19 vở bài tập Địa lí 9

  Giải bài 5 trang 19 vở bài tập Địa lí 9, Hãy điền tên các vùng kinh tế vào bảng chú giải của lược đồ sau.

 • Giải bài 2 trang 17 vở bài tập Địa lí 9

  Giải bài 2 trang 17 vở bài tập Địa lí 9, Cho bảng sau: Ghép nối năm ở cột bên trái với các sự kiện ở cột bên phải sao cho phù hợp.

 • Giải bài 1 trang 17 vở bài tập Địa lí 9

  Giải bài 1 trang 17 vở bài tập Địa lí 9, Cho số liệu cơ cấu GDP của nước ta năm 2014. - Nông – lâm – ngư nghiệp: 19,7% - Công nghiệp – xây dựng: 36,9% - Dịch vụ: 43,4% Vẽ biểu đồ hình tròn thể hiện cơ cấu GDP của nước ta năm 2014.

Quảng cáo
list
close
Gửi bài