Giải bài 3 trang 102 vở bài tập Địa lí 9

Giải bài 3 trang 102 vở bài tập Địa lí 9, Điền các nội dung phù hợp vào bảng sau:

Quảng cáo

Đề bài

Điền các nội dung phù hợp vào bảng sau:

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào kiến thức địa lí địa phương.

Lời giải chi tiết

 

Đặc điểm chính

Ảnh hưởng đến phát triển kinh tế - xã hội

 

Gia tăng tự nhiên của dân số

Tỉ lệ gia tăng tự nhiên 0,8% (Năm 2008)

- Tạo ra nguồn lao động dồi dào và thị trường tiêu thụ rộng lớn.

- Khó khăn: Gây sức ép lên các vấn đề về nhà ở, việc làm, y tế,… và gây ô nhiễm môi trường, cạn kiệt tài nguyên.

Kết cấu dân số theo tuổi

Cơ cấu dân số trẻ

- Lao động đông, nguồn bổ sung lớn.

- Lao động trẻ có khả năng tiếp thu khoa học khĩ thuật.

- Thị trường tại chỗ rộng lớn.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close